برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
ROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/عکس_کتاب_0011.jpg
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»

آئینه زندگی - معرفی کتاب مرآة الرشاد

نويسنده و پژوهشگر: حميد حاج‌اميني
مهر پدر به فرزندان را نباید کمتر از مهر مادری دانست. قرآن کریم اين محبت را چنان ریشه‌دار می‌داند که ابراهیم (ع) را بر آن آزمایش مي‌كند و یعقوب در عشق یوسف بینایی خویش را از دست می‌دهد. نوح نيز از خداوند نجات پسرش را مي‌خواهد اما با عتاب الهی روبه‌رو مي‌شود.1
براساس همین محبت گاه پدران لب باز می‌کنند و از دل و جان با فرزندان سخن مي‌گويند و اين سخنان پند نامه‌اي  را تشكيل مي‌دهد كه منتقل كنندة يك عمر تجربه است. کتاب مرآة الرشاد فی الوصیة الی الاحبة و الذریة و الاولاد نوشتة مختصر مرحوم شیخ عبدالله مامقانی از این دست است.
فصل نخست در عقاید و فصل دوم در توصیه به تقوا و پرهیز از گناه و برخی صفات نیک مثل تفکر و توکل و حفظ زبان و... است. فصل سوم نیز سفارش‌های پراکنده‌ای را در بر دارد و مانند دیگر قسمت‌ها با لحنی پدرانه، با اشعار و داستان‌هایی شیرین همراه شده است. فصل چهارم توصیه‌هایی دربارة دانش‌اندوزی و راه‌ها و آسیب‌های آن دارد. فصل پایانی کتاب نيز به امور معاش و دوست و هم‌کلاسی و زن گرفتن و تربیت فرزند و امثال آن می‌پردازد که البته گاه دیدگاه کاملاً سنتی و متأثر از زمانة مؤلف بر فضای این سفارش‌ها سایه افکنده است. زبان کتاب عربی است که البته گاه چند بیت فارسی نیز در میان آن آمده است.
این کتاب چاپ‌های متعددی در نجف و قم دارد. برای نمونه انتشارات عزیزی قم این کتاب را در 232 صفحه رقعی منتشر کرده است که البته پاورقی‌های فراوان فرزند مؤلف، بر حجم کتاب افزوده است.
مامقاني در كتابش تأکید کرده است که اگر فرزندانم هر هفته یا هر ماه یک بار این کتاب را نخوانند و مطالبش برای آنان ملکه نشود، من آنان را عاق می‌کنم.2 سفارش به عبادت پروردگار و توسل به ائمه (ع) به‌ویژه امام حسین (ع) و احترام به علما و سادات از دیگر مطالب کتاب است.
پي نوشت:
1. هود: 45ـ46.
2. مقاماني، مرآة الرشاد فی الوصیة الی الاحبة و الذریة و الاولاد؛ ص10.