برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
ROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/عکس_کتاب_0011.jpg
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»

معرفی کتاب - خواندنی های اخلاقی

 

 

علمای بزرگ به تبعیت از امامان معصوم(علیهم‌السلام) همواره به اخلاق توجه عالمانه داشتهاند. به همین دلیل در طول زمان کتاب‌هایی را با این موضوع سامان داده و در آن به بررسی دردهای اخلاقی و راه‌های درمان آن پرداخته‌اند. استاد جواد محدثی در سیر مطالعاتی این شماره نیز تعدادی ازاین کتابها را به خوانندگان پیشنهاد کردهاند:

 

1. «گناهان کبیره»

علما در معنای گناه کبیره اختلاف نظر فراوان دارند، اما بنابر آنچه از کلام صاحب «عروةالوثقی» در باب شرایط امام جماعت برمی‌آید، برای شناخت گناهان کبیره چهار راه وجود دارد: آنچه در کتاب و سنت به کبیره بودن آن تصریح شده باشد، معصیتی که در قرآن مجید و سنت معتبره وعدة آتش برای آن داده باشند و... .

«گناهان کبیره» عنوان کتابی است در دو جلد از شهید محراب مرحوم عبدالحسین دستغیب(ره) که در 408 صفحه توسط انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین منتشر شده است. در این کتاب آیتالله دستغیب گناهان کبیره را بر اساس روایاتی برشمرده که در اختیار داشته و پس از توضیح مختصر پیرامون عواقب هرکدام از آنها راه‌ حلهایی را نیز برای درمان آنها پیشنهاد کرده است.

.........................................................................................

 

2. «یکصدو پنجاه درس زندگی»

این کتاب اثر آیتالله مکارم شیرازی، مجموعه‌ای از احادیث ارزنده اهل‌بیت(علیهم السلام) است که همراه با ترجمة روان و شرحی کوتاه در قالب آموزه‌های اسلامی به رشتة تحریر درآمده ‌است.

در این نوشتار شیوه‌‌های صحیح برخورد با مسائل اجتماعی و حل مشکلات فردی با ارائه الگویی از راه و رسم زندگی اسلامی و استناد به آرای علما و بزرگان دین عنوان شده و در پایان نیز با ذکر سرگذشت برخی از اندیشوران مذهبی در جهت پربارتر ساختن ‌پشتوانه معنوی خوانندگان تلاش شده ‌است.

از عناوین این مجموعه می‌توان به «پیمانه تقدیر»، «نقش قلم»، «منابع ثروت»، «بدترین پیشه‌ها»، «عبادت آزادگان»، «عاشقان فداکار»، «نشانه‌های ایمان»، «تنها راه شیعه بودن» و «قرآن و قانون جاذبه» اشاره کرد. این کتاب در 160 صفحه و از منشورات انتشارات نسل جوان است.

......................................................................................

 

3. «معراجالسعادة»

عالمان و عامیان شیعه کتاب گرانسنگ اخلاقی مرحوم ملااحمد نراقی فرزند مرحوم ملامهدی نراقی را بسیار ارج مینهند، چنانکه پارهای از مطالب آن را جزء درسهای حوزههای علمیه قرار داده بودند. این کتاب پس از گذشت حدود دویست سال از تألیف آن به اعتراف همگان هنوز تازگی خود را حفظ کرده است.

آن چنانکه مؤلف در مقدمه کتاب تصریح کرده این کتاب ترجمه «جامعالسعادات» ملامهدی نراقی پدر نویسنده است. گویا ملااحمد نراقی این ترجمه را به درخواست فتحعلی شاه تهیه کرده است. تاکنون این کتاب بارها به زیور طبع آراسته شده که میتوان بهترین آن را ویرایش استاد محمدعلی نقدی توسط انتشارات هجرت دانست.

.................................................................................

 

4. «چهل حدیث»

کتاب اخلاق باید چنان باشد که با خواندنش، قسوت نفس به نرمی گراید، کدورتش پالایش یابد و ظلمتش به نور ره نماید. نویسنده این کتاب در ضمن آنکه راهنمایی میکند باید که راه‌بر باشد و در ضمن آنکه علاج میکند باید که معالج باشد و کتاب، خود باید دوای درد باشد نه نسخه دوانما.

این اندیشه امام خمینی(ره) را بر آن داشت تا داروخانه‌ای را برای امراض اخلاقی گرد آورد. نامش را «شرح چهل حدیث» نهاد که ابتدا درسهای اخلاقی بود که در محفل طلاب قم مطرح شده بود و بعد به دست مبارک حضرت ایشان مکتوب شد. این کتاب توسط دفتر نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر شده است.

................................................................................

 

5. «گامی در مسیر»

این کتاب م‍ج‍م‍وع‍های است‌ ب‍ازن‍گ‍ري‌ ش‍ده از س‍ل‍س‍ل‍ه‌ مق‍الات اینجانب با عنوان ثابت «گ‍امي در مس‍ير» که در م‍دت‌ ب‍ي‍ش‌ از س‍ه‌ س‍ال‌ (از س‍ال‌ ۱۳۷۵ - ۱۳۷۸) در ص‍ف‍حه «ج‍وانان» روزن‍امه «جم‍ه‍وري‌ اس‍لام‍ي»‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ه‍ف‍ت‍گ‍ي‌ به چاپ رسیده است. این کتاب با موضوع «خودسازی و عرفان برای جوانان» توسط مؤسسه تحقیقات و نشر معارف منتشر شده و 260 صفحه دارد.

.............................................................................

 

6. «گناهشناسی»

این کتاب مجموعه مباحثی را در بردارد که حجتالاسلام و المسلمین قرائتی در ماه مبارک رمضان سال 1362 شمسی به صورت سی درس با عنوان «درسهایی از قرآن» در سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد و بعد همان درسها با تهذیب و تکمیل و تنظیم با عنوان «گناهشناسی» توسط انتشارات پیام آزادی منتشر شده است.

.........................................................................

7. «کیفر گناه»

کتاب «کیفر گناه و آثار و عواقب خطرناک آن» نوشته آیت‌الله سیدهاشم رسولی محلاتی، با مدد جستن از قرآن و سیره پیشوایان معصوم(علیهم السلام) به بررسی همه‌جانبه عواقب وخیم گناه پرداخته است.

این کتاب در هشت بخش سامان یافته است. «معنای گناه»، «گناه؛ نوعی بیماری»، «گناه؛ مانع دعا و استجابت آن»، «گناه؛ عامل دگرگونی نعمت‌ها و نابودی ملت‌ها»، «گناه؛ سبب کوتاهی عمر»، «گناه؛ عامل پرده‌دری»، «گناه؛ سلب کننده آرامش خاطر» و «گناه؛ عامل کفر انسان»، عناوین هشتگانه بخش‌های این اثر است.

این کتاب در 424 صفحه توسط مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است.

....................................................................

8. «اخلاق در قرآن»

این کتاب بخش هفتم از سلسله دروس تفسير موضوعى قرآن كريم حضرت آیتالله مصباح یزدی است كه در ۳۵۲ صفحه، به قلم حجتالاسلام والمسلمین محمدحسين اسكندرى تحقيق و نگارش يافته است. کتاب «اخلاق در قرآن»، رويكردي تحقيقي دارد و نويسنده بر اساس شيوه تحقيقي موضوع اخلاق را در قرآن بررسي کرده است. انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره) ناشر این کتاب است.

.................................................

9. «گام نخستین»

این کتاب نوشته استاد حسن رمضانی در 127 صفحه توسط مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی منتشر شده است. مؤلف در این کتاب، چنانکه خود نیز در مقدمه به آن اشاره کرده، کوشیده مسیر احیا و ابقای روح تقوا و پرهیزکاری و دورسازی مردم از گناهان و مفاسد اخلاقی را نشان دهد.