برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
ROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/عکس_کتاب_0011.jpg
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»

همه بايد به او اقتدا كنيد و كنيم - بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام(ره) درباره حضرت زهرا(سلام الله علیها)

 

به کوشش: محمود زارعی

زنی که اگر مرد بود به جای رسول الله(صلی الله علیه وآله) بود

تمام ابعادي كه براي زن متصور است و براي يك انسان متصور است در فاطمه زهرا سلام الله عليها جلوه كرده و بوده است، يك زن معمولي نبوده است، يك زن روحاني، يك زن ملكوتي، يك انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانيت، تمام حقيقت زن، تمام حقيقت انسان. او زن معمولي نيست، او موجود ملكوتي است كه در عالم به صورت انسان ظاهر شده است، بلكه موجود الهي جبروتي در صورت يك زن ظاهر شده است... تمام هويت‌هاي كمالي كه در انسان متصور است و در زن تصور دارد، تمام در اين زن است... زني كه اگر مرد بود، نبي بود، زني كه اگر مرد بود به جاي رسول الله بود.... معنويات، جلوه‌هاي ملكوتي، جلوه‌هاي الهي، جلوه‌هاي جبروتي، جلوه‌هاي ملكي و ناسوتي همه در اين موجود مجتمع است. انساني است به تمام معنا انسان، زني است به تمام معنا زن. از براي زن ابعاد مختلفه است، چنانچه براي مرد و براي انسان. اين ورق صوري طبيعي نازل‌ترين مرتبه انسان است و نازل‌ترين مرتبه زن است و نازل‌ترين مرتبه مرد است. لكن از همين مرتبه نازل حركت به سوي كمال است. انسان موجود متحرك است، از مرتبه طبيعت تا مرتبه غيبت، تا فنا بر الوهيت. براي صديقه طاهره اين مسائل، اين معاني حاصل است. از مرتبه طبيعت، شروع كرده است، حركت كرده است، حركت معنوي، با قدرت الهي، با دست غيبي، با تربيت رسول الله(صلی الله علیه وآله) مراحل را طي كرده است تا رسيده است به مرتبه‌اي كه دست همه از او كوتاه است.

26/2/58

به حضرت زهرا سلام الله علیها اقتدا کنید

كوشش كنيد در تهذيب اخلاق و در وادار كردن دوستانتان /را/ به تهذيب اخلاق. كوشش كنيد كه در مقابل آن جناياتي كه بر شما وارد شد عكس العمل نشان بدهيد، در حفظ همه حيثياتي كه حيثيت بزرگ زن است، آن طوري كه زن فريد، حضرت زهرا سلام الله عليها بود. همه بايد به او اقتدا كنيد و كنيم و همه بايد دستورمان را از اسلام به وسيله او و فرزندان او بگيريم و همان طوري كه او بوده است، باشيد و در علم و تقوا كوشش كنيد كه علم به هيچ كس انحصار ندارد، علم مال همه است، تقوا مال همه است و كوشش براي رسيدن به علم و تقوا وظيفه همه ماست و همه شماست.

21/12/63

بالاترین فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها

   من راجع به حضرت صديقه سلام الله عليها خودم را قاصر مي‌دانم ذكري بكنم، فقط اكتفا مي‌كنم به يك روايت كه در كافي شريفه است و با سند معتبر نقل شده است و آن روايت اين است كه حضرت صادق سلام الله عليه مي‌فرمايد: فاطمه سلام الله عليها بعد از پدرش 75 روز زنده بودند، در اين دنيا بودند و حزن و شدت برايشان غلبه داشت و جبرئيل امين مي‌آمد خدمت ايشان و به ايشان تعزيت عرض مي‌كرد و مسائلي از آينده نقل مي‌كرد. ظاهر روايت اين است كه در اين 75 روز مراوده‌اي بوده است يعني رفت و آمد جبرئيل زياد بوده است و گمان ندارم كه غير از طبقه اول از انبيا عظام درباره كسي اين طور وارد شده باشد كه در ظرف 75 روز جبرئيل امين رفت و آمد داشته است و مسائل را در آتيه‌اي كه واقع مي‌شده است، مسائل را ذكر كرده است و آنچه كه به ذريه او مي‌رسيده است در آتيه، ذكر كرده است و حضرت امير هم آنها را نوشته است، كاتب وحي بوده است حضرت امير، همان طوري كه كاتب وحي رسول خدا بوده است - و البته آن وحي به معناي آوردن احكام، تمام شد به رفتن رسول اكرم - كاتب وحي حضرت صديقه در اين 75 روز بوده است. مساله آمدن جبرئيل براي كسي يك مساله ساده نيست، خيال نشود كه جبرئيل براي هر كسي مي‌آيد و امكان دارد بيايد، اين يك تناسب لازم است بين روح آن كسي كه جبرئيل مي‌خواهد بيايد و مقام جبرئيل كه روح اعظم است. چه ما قائل بشويم به اين كه قضيه تنزيل، تنزل جبرئيل، به واسطه روح اعظم خود اين ولي است يا پيغمبر است، او تنزيل مي‌دهد او را و وارد مي‌كند تا مرتبه پايين يا بگوييم كه خير، حق تعالي او را مامور مي‌كند كه برو و اين مسائل را بگو. چه آن قسم بگوييم كه بعض اهل نظر مي‌گويند و چه اين قسم بگوييم كه بعض اهل ظاهر مي‌گويند، تا تناسب ما بين روح اين كسي كه جبرئيل مي‌آيد پيش او و بين جبرئيل كه روح اعظم است نباشد، امكان ندارد اين معنا و اين تناسب بين جبرئيل كه روح اعظم است و انبيا درجه اول بوده است مثل رسول خدا و موسي و عيسي و ابراهيم و امثال اينها، بين همه كس نبوده است بعد از اين هم بين كسي ديگر نشده است، حتي درباره ائمه هم من نديده‌ام كه وارد شده باشد اين طور كه جبرئيل بر آنها نازل شده باشد، فقط اين است كه براي حضرت زهرا سلام الله عليهاست كه آن كه من ديده‌ام كه جبرئيل به طور مكرر در اين 75 روز وارد مي‌شده و مسائل آتيه‌اي كه بر ذريه او مي‌گذشته است، اين مسائل را مي‌گفته است و حضرت امير هم ثبت مي‌كرده است و شايد يكي از مسائلي كه گفته است، راجع به مسائلي است كه در عهد ذريه بلند پايه او حضرت صاحب سلام الله عليه است براي او ذكر كرده است كه مسائل ايران جزو آن مسائل باشد، ما نمي‌دانيم، ممكن است. در هر صورت من اين شرافت و فضيلت را از همه فضايلي كه براي حضرت زهرا ذكر كرده‌اند - با اين كه آنها هم فضايل بزرگي است - اين فضيلت را من بالاتر از همه مي‌دانم كه براي غير انبيا عليهم السلام، آن هم نه همه انبيا، براي طبقه بالاي انبيا عليهم السلام و بعض از اوليايي كه در رتبه آنها هست، براي كسي ديگر حاصل نشده. و با اين تعبيري كه مراوده داشته است جبرئيل در اين هفتاد و چند روز، براي هيچ كس تاكنون واقع نشده و اين از فضايلي است كه از مختصات حضرت صديقه سلام الله عليهاست.

11/12/64

افتخار خاندان وحی

فاطمه زهرا (سلام الله عليها) زني که افتخار خاندان وحي بود و چون خورشيدي بر تارک اسلام عزيز مي‌درخشد؛ زني که فضايل او، هم طراز فضايل بي نهايت پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) و خاندان عصمت و طهارت بود؛ زني که هر کسي با هر بينش درباره‌ي او گفتاري دارد و از عهده‌ي ستايش او بر نيامده، احاديثي که از خاندان وحي رسيده به اندازه‌ي فهم مستمعان بوده و دريا را در کوزه‌اي نتوان گنجاند و ديگران هر چه گفته‌اند به مقدار فهم خود بوده، نه به اندازه‌ي مرتبت او.

15/2/1359

تجلی حق تعالی

اين خانه‌ي کوچک فاطمه (سلام الله عليها) و اين افرادي که در اين خانه تربيت شدند که به حسب عدد چهار نفر بودند و به حسب واقع، تمام قدرت حق تعالي را تجلي دادند، خدمت‌هايي کردند که ما را و شما را و همه‌ي بشر را به اعجاب درآورده است .

18/12/60