برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
ROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/عکس_کتاب_0011.jpg
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»

اگر بخواهيد در مقابل دنيا اظهار حيات بكنيد....بايد مشاركت كنيد - بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی(ره) درباره انتخابات

محقق: محمود زارعی

دشمنان اسلام و نهضت، در خارج و داخل، تبليغات زهرآگين خود را شروع كردند، و چنين وانمود مى‏كنند كه مردم در اين انتخابات بى‏تفاوتند و به سردى و سستى گراييده‏اند. مى‏خواهند شما را متهم كنند كه از جمهورى اسلامى رو برگردانيده‏ايد. از شما ملت مبارز انتظار دارم كه با شركت همگانى خود ياوه سرايان را رسوا كنيد.

12/ مرداد /58

همه ملت بى‏استثنا به پاى صندوقها بروند. بى‏عنايتى نكنند به يك‏ مطلبى كه كشور آنها به آن احتياج دارد. سرنوشت ملت و اسلام به او بسته است... همه با هم به پاى صندوق برويد

6/ بهمن /58

اين جانب كه عمر نالايق خود را براى خدمت به اسلام و ملت شريف در طَبَق اخلاص تقديم مى‏كنم، اميد است تقاضاى متواضعانه و استدعاى خيرخواهانه‏ام را بپذيريد، و با شركت عمومى خود در انتخابات، قطع اميد دشمنان جمهورى اسلامى و وابستگان به رژيم منحط سابق و هواخواهان آن؛ خصوصاً دولت امريكاى ستمكار را بنماييد.

عزيزان من! كه اميد نهضت اسلامى به شماست، در روز تعيين سرنوشت كشور بپاخيزيد، و به صندوقها هجوم آوريد و آراى خود را در آنها بريزيد، و با كمال آرامش و مراعات كامل اخلاق انسانى- اسلامى، اين امر مشروع را انجام دهيد. من نيز با حال‏ نقاهت، خود را براى شركت مهيا مى‏نمايم.

21/ اسفند /58

همه‏مان مسئوليم. شما، آن آقايى كه در آن ده با دويست نفر جمعيت زندگى مى‏كند و آن آقايى كه در آن شهر با دو ميليون يا چهار ميليون يا پنج ميليون جمعيت زندگى مى‏كند، همه مسئوليم؛ على السواء مسئوليم. همه بايد مردم را دعوت كنيم به اينكه در انتخاب رئيس جمهور بى‏تفاوت نباشند؛ بروند در پيش صندوقها، رأى بدهند.

10/ تیر /60

لازم است ملت عزيز، رشد و استقامت و پايدارى خود را در پيشگاه خالق و صاحب اسلام و در نزد جهانيان و در پيش چشمان حيرت زده دشمنان و بدخواهان اسلام كه شما را با تهمتهاى گوناگون هدف قرار داده و وفادارى شما عزيزان متعهد به جمهورى اسلامى را مورد سؤال و ترديد انگاشته‏اند ثابت و با شور هر چه بيشتر، يكپارچه در اين امرى كه حفظ حيثيت جمهورى اسلامى و ملت شريف بسته به آن است به سوى صندوقهاى رأى چون موجى خروشان و دريايى مواج، با صفوفى فشرده رفته رأى خود را به شخصى كه متعهد به اسلام و خدمتگزار به ملت و كشور و حامى مستضعفان و داراى بصيرت در امر دين و دنيا و منزّه از گرايش به شرق و غرب و مكتبهاى انحرافى و داراى ديد سياسى است، بدهيد. امروز شركت در انتخابات ... يك وظيفه شرعى اسلامى و الهى است كه شكست در آن، شكست جمهورى اسلامى است، كه حفظ آن بر جميع مردم از بزرگترين واجبات و فرايض است و وسوسه در آن از شيطان بلكه عمال شيطان بزرگ است.

2/ مهر /60

اين يك وظيفه اسلامى است كه ما حفظ كنيم جمهورى اسلامى را. اگر مجلس لطمه‏اى بر آن وارد بشود به جمهورى اسلامى لطمه وارد مى‏شود. اگر مجلس يك مجلس قوييى باشد براى خاطر اينكه پشتوانه‏اش همه ملت باشد، اين مجلس مى‏تواند با دنيا كه در مقابل ايران واقع شده است كارهايش را بشايستگى عمل بكند، و اين تابع اين است كه قوى باشد، و قوتش هم تابع اين است كه شماها رأى بدهيد.

25/ اردیبهشت /63

اگر بخواهيد در مقابل دنيا اظهار حيات بكنيد كه بگوييد ما بعد از گذشتن چندين سال زنده هستيم، بايد مشاركت كنيد. اگر- خداى نخواسته- از عدم مشاركت شما يك لطمه‏اى بر جمهورى اسلامى وارد بشود، بدانيد كه آحاد ما، كه اين خلاف را كرده باشيم- خداى نخواسته- مسئول هستيم؛ مسئول پيش خدا هستيم... مسأله، مسئله اسلام است؛ مسأله، مسئله قواعد اسلام است؛ مسأله، مسئله حيثيت اسلام است و مسئله‏اى است كه بايد ماهمه به آن اهميت بدهيم و بيشتر از هر وقت و بيشتر از هر سال و هر دوره بايد ان شاء اللَّه، شركت بكنيم و اميدوارم كه همه شركت بكنند.

8/ مرداد /64

وصيت من به ملت شريف آن است كه در تمام انتخابات، چه انتخاب رئيس جمهور و چه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و چه انتخاب خبرگان براى تعيين شوراى رهبرى يا رهبر، در صحنه باشند ... چه بسا كه در بعض مقاطع، عدم حضور و مسامحه، گناهى باشد كه در رأس گناهان كبيره است. پس علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد، و الّا كار از دست همه خارج خواهد شد.

15/ خرداد /68