برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
ROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/عکس_کتاب_0011.jpg
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»

دریچه ای به لحظه های شعر

به انتخاب: اکرم عیسی آبادی، کارشناسی

گل ریحانه‌ای دیگر

شعر میلاد امام حسن عسکری

ژولیده نیشابوری

بده ساقی به میخواران ز می پیمانه‌ای دیگر                               که از عشق حسن وا شد در میخانه‌ای دیگر

جهان پوشیده بر تن خلعت شاهانه‌ای دیگر                                 به ریحانه خدا داده گل ریحانه‌ای دیگر

برای بردن دل آمده جانانه‌ای دیگر                                             به شمع آفرینش او بود پروانه‌ای دیگر

که از یمن قدومش جاودانه دین احمد شد

از او پیدا به عالم مهدی آل محمد شد

قدم در ملک هستی زد خدا گوئی خدا جویی                                   حسن اسمی، حسن حصنی، حسن خلقی، حسن خوئی

حسن چشمی، حسن دستی، حسن حسنی، حسن روئی             حسن درسی، حسن مشقی، حسن خطی، حسن موئی

حسن وضعی، حسن رسمی، حسن عشقی، حسن کوئی              حسن قدری ، حسن صدری، حسن فکری، حسن بوئی

که از یمن قدومش جاودانه دین احمد شد

از او پیدا به عالم مهدی آل محمد شد

رسالت را بود افسر ولایت را بود مظهر                        اصالت را بود محور امامت را بود جوهر                        

دلالت را بود لنگر، هدایت را بود رهبر                          صداقت را بود زیور، حراست را بود عسکر

قضاوت را بود منبر، عدالت را بود داور                          کرامت را بود دریا، سخاوت را بود گوهر

که از یمن قدومش جاودانه دین احمد شد

از او پیدا به عالم مهدی آل محمد شد

نبی خصلت، علی خلقت، حسن سیرت، حسین صورت         سیادت را بود وارث، عبادت را بود زینت

به علم باقری عالم به فقه جعفری نصرت                               به صبر موسوی صابر، رضا مهر و تقی فطرت

جوادی جود در بخشش چو هادی مظهر                               به عالم شهره‌ی آفاق باشد عسکری شهرت

که از یمن قدومش جاودانه دین احمد شد

از او پیدا به عالم مهدی آل محمد شد

به صحرا او بود حاصل، به دریا او بود ساحل                 بود حلال هر مشکل، به خلقی لطف او شامل

ز جمعی می ستاند جان، ز فوجی می رباید دل                   رسالت شد از او راسل، ولایت شد از او واصل

امامت شد از او کامل، عدالت شد از او حامل                      از آن حسن خدادادش شود دیوانه هر عاقل

که از یمن قدومش جاودانه دین احمد شد

از او پیدا به عالم مهدی آل محمد شد

 

تورا معصومه می‌خوانند

شعر وفات حضرت معصومه(علیهاالسلام)

سید محسن احمد زاده

الا ای مه که جلوت می‌دهی خورشید انور را

به نور جلوه خود می‌پرانی چشم اختر را

الا ای دختر موسی که عیسی زنده می‌سازی

دخیلم گوشه چشمی بنده از خاک کمتر را

تویی تالی زهرا(س) کز شمیم فاطمی بویت

پدر پیش از ولادت بر تو داده نام مادر را

تو مصداق صداقت هستی و در باور عالم

نباشد انتظار دیگری دخت پیمبر را

ز حلم و علم و ایثار و وقار و عصمت و غیرت

تجلی می‌کنی آئینه وش زهرای اطهر را

اگر چه فاطمه هستی، تورا معصومه میخوانند

که با نامت نلرزانند دل ساقی کوثر را

تویی تسکین هر درد و یقین دارم اگر بودی

نمی‌کشت آن غل و زنجیرها موسی بن جعفر را

تو آن بانوی پر مهری که همچون عمه‌ات زینب

گواهی می‌دهد هر عضو تو داغ برادر را

تو هم دنبال دلبر کو به کو رفتی ولی چشمت

ندیده از برادر غرق در خون جسم بی‌سر را