برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
ROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/عکس_کتاب_0011.jpg
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»

کتاب مبلّغ - نقش ائمه در احیای دین

اسلام اصیل چیست؟ چه تحریف  هایی در دین اسلام صورت گرفته است؟ چه کسانی برای بازگرداندن اسلام به سرچشمه اصلی کوشیده  اند؟
کتاب نقش ائمه در احیای دین، با چنین دغدغه  هایی، به قلم علامه عسکری، نوشته و در آن به این موضوع پرداخته شده که ائمه اطهار (علیهم السلام) پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) چه نقشی در حفظ کیان اسلام داشته و در ارجاع اسلام و بازگرداندن آن به متن جامعه و برانداختن تحریف  هایی که شکل گرفته بود، چگونه رفتار کرده  اند.
علامه عسکری در مقدمه کتاب یادآور می  شود که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) با ائمه اطهار، وحدت عمل و هدف داشته  اند. ایشان در ادامه به تشریح معنای عباراتی مانند الهی، رب، حی، قیوم، شریعت، هدایت، رسالت ، خلافت، وصیت، شورا، اجتهاد و موردهای دیگر می  پردازند.
این کتاب در دو جلد، به کوشش دانشکده اصول دین و انتشارات مجمع علمی اسلامی منتشر شده است. در مجلد اول، آشفتگی  ها در اخبار سیره و روایت و تفسیر قرآن و به تبع آن تحریف سنت پیامبر و اصیل جلوه دادن افکار تحریف شده در جوامع مسلمانان بررسی شده است.
در مجلد دوم، این موضوع تحلیل می  شود که چگونه دوازده وصی پیامبر، آشفتگی  ها و تحریف  ها را درمان کرده و سامان دادند.
در پیش  گفتار مجلد دوم، این بررسی به پنج بخش تقسیم شده است:
1. شناسایی عوامل انتشار سنت پیامبر و بقای آن،
2. بررسی برخورد چهار خلیفه با سنت پیامبر و چگونگی پیدایش فرقه  های مختلف،
3. بررسی برخورد از معاویه تا مأمون،
4. سپردن سنت به اوصیا توسط پیامبر،
5. بررسی چگونگی جهاد اوصیای پیامبر در راه احیای سنت نبوی و نقش آن  ها در احیای دین و شناخت حقیقت تشیع.