برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
«
»
«
»
«
»

انجمن‌هايي براي استعمار افكار

محقق: معصومه طاهری

 

اغلب انجمن‌هایِ بین‌المللیِ اعتقادی كه در قالب شبكه‌هاي كاريتاس در سطح وسيعي فعاليت دارند، جامعة هدف خود را شناسايي و رصد مي‌كنند و با شناسايي نيازها و ضعف و قوّت‌هاي آنها، برنامه‌هاي‌شان را يكي پس از ديگري عملياتي مي‌كنند. مسئولان و دست‌اندكاران شبكه‌هاي كاريتاس، براي تمام گروه‌هاي سني، اعم از كهنسالان، خردسالان و جوانان برنامه‌ريزي كرده‌اند و با فعاليت‌هاي حمايتي و خدماتي، سعي در جذب افراد دارند. فعاليت‌هايي مانند تأسيس خانه‌ برای سالخوردگان، ساخت مدرسه‌ برای کودکان، محلی برای مبارزات حقوق بشر، حمايت از حقوق زنان، مراقبت از بیماران خاصي كه اجتماع آنها را سخت مي‌پذيرد، مانند بيماران ایدزی، حمایت از فقرا، توسعة انسانی، مقابله با بلایای طبیعی و كمك‌رساني به افراد آسيب‌ديده.
البته پرواضح است كه چنين حمايت‌هايي ظاهري است و در ظاهر امر هم اين‌طور القا مي‌شود كه تمام حمايت‌ها و خدمات مؤسسه خيريه بدون درنظر گرفتن مذهب و نژاد است.‌ درحالي‌كه تجربه نشان داده اگر كسي به اعتقادات و موازين مسيحيت پايبندي و ارادت پيدا كند و مسيحي بشود، نسبت به سايرين از خدمات بيشتري برخوردار مي‌شود. چنان‌كه در قارة آفريقا در بيمارستان‌هايي كه اين گروه‌هاي خيرخواه و انسان‌دوست مذهبي تأسيس كرده‌اند، برخلاف ادعاها و برنامه‌هاي قبلي، اگر كسي مسيحي باشد بهتر و بيشتر درمان مي‌شود و پيروان ساير اديان به‌خصوص مسلمانان بايد صبح خيلي زود به بيمارستان بروند و وقت درمان بگيرند؛ وگرنه نوبت به آنها داده نمي‌شود و معطل مي‌مانند!!
بنابراين بدون اينكه كسي را به اجبار مسيحي كنند، در عمل نشان مي‌دهند كه اگر فردي مسيحي باشد خدمات بيشتري دريافت مي‌كند و چون جامعة هدف اين انجمن‌هاي ديني (آژانس كاتوليك)، عمدتاً افراد ضعيف و ناتواني هستند كه جسارت و توانايي كار را ندارند، ‌به راحتي شرايط  را قبول مي‌كنند.
شبكه‌هاي كاريتاس يا همان مؤسسه‌هاي ديني مسيحيت، هرچند انجمن‌هاي حمايتي و خدماتي براي محرومان و نيازمندان جهان هستند، بي‌شك، هيچ‌كدامِ اين حمايت‌ها و خدمات بدون پيش‌شرط‌ نيست؛ بنابراين در مناطق محروم و كشورهاي جهان سوم كه افراد براي گذران زندگي و تأمين حداقل معاش، نياز به برخي حمايت‌ها و خدمات اوليه دارند، ناخودآگاه تحت تأثير شرايط قرار مي‌گيرند و به اين ترتيب بدون هرگونه تبليغ علني مسيحيت، ‌به جرگة مسيحيان مي‌پيوندند.‌ مسئله‌اي كه لازم است به آن توجه و دقت بيشتري مبذول داشت؛ زيرا استعمارگران از هر منفذي و هر راهي كه بتوانند،‌ رخنه و به نفع خود بهره‌برداري مي‌كنند. بنابراين ضروري است انجمن‌هاي اسلامي كشور ما، با هوشياري بيشتري موقعيت‌ها را شناسايي و رصد كنند.