برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
«
»
«
»
«
»

امدادرسان‌های هالیوودی

شخصیت‌های شاخص

محقق: معصومه طاهری

 

شخصيت‌هاي اثرگذار و شاخص، هميشه مي‌توانند عامل مهمي در تشويق و هدايت افراد براي عضويت در هر انجمن و گروهي محسوب شوند. به خصوص اينكه در مجموعه‌هاي عام‌المنفعه كه در نظر مردم كاري خوب و مقبول است، حضور چنين افرادي مي‌تواند مؤثر باشد. عضویت در اتحادیة کاریتاس (آژانس كاتوليك) پیمانی است که بیان‌کنندة «انسجام بین اعضای کلیساهای محلی، و بازشناسی همة زنان و مردان به عنوان جزئی از انجمن جهانی و نشان‌دهندة تعهد نسبت به عدالت اجتماعی» می‌باشد. به ‌همين خاطر در بيشتر فعاليت‌هاي ديني، كليساها و شبكه‌هاي ماهواره‌اي كه در حوزة تبليغ و ترويج دين مسيحيت فعاليت دارند، از افراد شناخته شده و معروف استفاده مي‌كنند تا اهرمي قوي براي جذب مخاطبان داشته باشند. حضور بازيگران سينما و تلويزيون، ورزشكاران،‌ خوانندگان و... به خودي خود مي‌تواند در دعوت مردم مؤثر باشد.
ستارگان سينمايي و سوپراستارهاي جهاني، خوانندگان، ‌ورزشكاران و... در تشويق مردم به عضويت، نقش بسزايي دارند؛ مانند آنجلينا جولي، بازيگر معروف و شناخته‌شدة آمريكايي، با حضور و فعاليت در اين‌گونه مؤسسه‌هاي بشردوستانه و خيرخواهانه، باعث سروصداي جنجالي رسانه‌هاي خبري ‌شده و اين خود، امتياز خوبي براي جذب افراد ديگر به عضويت در اين مجموعه‌ها محسوب مي‌شود. ساير افراد شاخص در حوزه‌هاي ديگر هم براي تبليغ و معرفي بيشتر خودشان هم كه شده، تلاش مي‌كنند به نوعي در اين انجمن‌ها فعاليت داشته باشند. درعرصة ورزش، محمدعلي كِلِي، چهرة شناخته‌شدة ورزش آمريكا در مؤسسه‌هاي حمايت مالي و خدماتي به محرومان فعال بوده است.‌ حضور چنين افرادي در توفيق اين انجمن‌ها بسيار تأثير داشته است. به ‌همين منظور همواره دست‌اندركاران چنين مؤسسه‌هايي در قالب فعاليت‌هاي مردمي سعي مي‌كنند تا افراد شاخص و تأثيرگذار را با رضايت خاطر بپذيرند.
با در نظر گرفتن اين راهكارها، بد نيست افراد تأثيرگذاري كه در جامعة ما در حوزه‌هاي مختلف فعال هستند، اعم از هنري، ‌فرهنگي، اجتماعي و... براي فعاليت در انجمن‌هاي اسلامي به صورت افتخاري يا فعال دعوت شوند و خود را جزئي از اين انجمن‌ها بدانند تا به غير از تأثير رواني و عاطفي بر مخاطبان، بتوان فضاي رسانه‌اي را نيز بيشتر از قبل در اين‌گونه مجموعه‌ها دخيل كرد.