«
»
  • 1
  • 2
«
»
  • 1
  • 2
  • 3
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»

ریسمان حاجت

 

امام صادق (ع) فرمود: «اى مادر داوود! ماه بزرگ رجب كه از ماه‌هاى حرام است نزدیك شده است در اين ماه دعا مورد اجابت است و اين ماه «شهر اللّه الأَصَمّ» است، روزهاى سیزده، چهارده و پانزده آن را روزه بگیر و در روز پانزدهم نزدیك ظهر غسل كن.
آنگاه هشت ركعت نافله ظهر را بخوان... بعد نماز ظهر را بخوان و بعد از نماز ظهر دو ركعت نماز بخوان و آنگاه صد مرتبه بگو: «یا قاضىَ حَوائِجَ الطّالبینَ»؛ سپس نافله عصر راهشت ركعت بجاى آور. آنگاه نماز عصر را بخوان، بعد رو به قبله بنشین صد مرتبه سوره حمد، صد مرتبه سوره قل هو الله احد و ده مرتبه آیة الكرسى را بخوان.
آنگاه سورهاي: انعام، بنى‌اسرائیل، كهف، لقمان، یس، صافات، حم، سجده، عسق، دخان، فتح، واقعه، ملك، نون والقلم، واز سورة اذا السماء انشقت تا آخر قرآن را بخوان، اگر اینها را خوب نتوانى بخواني و از روى قرآن نیز خوب نتوانى، هزار بار قل هوالله احد را بخوان».
شیخ مفید رحمه الله فرمود: «اگر سوره‏هاى مخصوص را در روز پانزده رجب نتواند بخواند یا نتواند خوب بخواند، یك مرتبه سوره حمد و ده مرتبه آیة الكرسى و هزار مرتبه قل هو الله احد را بخواند».
بعد امام صادق (ع) فرمود: «چون از اینها فارغ شدى، بگو: بسم الله الرحمن الرحیم صدقَ اللّهُ العلّى العَظیمُ».1 حضرت بعد از آنکه کیفیت دعا و ذکر سجده را بیان کردند، فرمودند: «سعی کن گریه كنى اگر چه اندک باشد كه آن علامت اجابت این دعاست».

 

ام داوود گوید: «عرض كردم مولاى من! آیا در غیر ماه رجب نیز این دعا خوانده مى‏شود؟» فرمود: «آرى در روز عرفه و اگر عرفه در روز جمعه واقع شود، صاحب دعا هنوز دعا را تمام نكرده خداوند او را می‏آمرزد؛ و نیز در هر ماه كه خواست ایام بیض را روزه بدارد و دعا را تا آخر كه توضیح دادم، بخواند».

 

پي نوشت ها:

1. در اینجا دعاى مفصلى نقل شده است؛ رجوع شود به کتاب شریف اقبال الاعمال، جلد3، صفحه242.

منبع:

1. سید بن طاووس؛ اقبال الاعمال؛ تهران: بی‌نا (1312ق).