«
»
  • 1
  • 2
«
»
  • 1
  • 2
  • 3
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»

صدای ماندگار - گام به گام برای رسیدن به صدای مطلوب

 

استاد ملا آقایی روزبهانی

بعضی از هنرجویان مداحی، به طور طبیعی صدای خوبی دارند. بسیار ضروری است که برای چنین مداحانی توضیح داد که چگونه صحیح بخوانند و سپس تمرینات لازم را برای خواندن صحیح به آنها را نشان داد.

1. سلامت جسمانی

سلامت صدا با تمرینات نفس‌گیر روزانه باعث تقویت عضلات می‌شود. مداح باید برخی از تمرینات بدنی را مرتب انجام دهد تا بدن بیدار شود:

یکم. تند راه رفتن، از بهترین تمرینات است؛

دوم. شنا کردن قدرت صدا را تضمین می‌کند؛

سوم. کوه‌نوردی در پر حجم کردن صدا مفید است. البته در حال بالا رفتن و پایین آمدن در پرده‌های بالا باید خواند و از تحریر باید استفاده کرد؛

چهارم. دوچرخه سواری، طناب زدن و باله به ترتیب سبب تقویت صدا می‌شوند.

زمان تمرین برای این حرکت‌ها یک ساعت در هر روز است.

2. حجم صدا

در اوایل کار آموزش نباید روی حجم صدا تأکید کرد. لذا مادامی که هنرجو عضلات گلو و قسمت‌های شکمی (عضلات شکم و دنده‌ها) را می‌سازد تنفسی بسیار خوب را به دست می‌آورد. صدا در حجم نیز گسترش می‌یابد؛ باید گذاشت حجم صدا خود اتفاق بیفتد، نه اینکه با اجبار بخواهید چنین شود. میزان افزایش حجم صرفاً با زمان و تمرین حاصل می‌شود. اصوات قوی آهسته و به تدریج به دست می‌آیند و اصلاً نباید به صدا فشار آورد.

هوای سرد برای خواننده و مداح می‌تواند فاجعه باشد. هنگامی که هوای سرد از تارهای صوتی عبور می‌کند آنها را سفت می‌کند. باید همیشه مراقب بود پیش از زمان اجرا، در محوطة تالار یا مسجد یا تکیه که هوا بیش از حد سرد است، هرگز در پرده‌های بالا نخوانند. چون بعد از ده دقیقه صدا آن قدرکلفت می‌شود که دیگر قادر به اجرا نخواهید بود.

همیشه در هر زمان، چه در هنگام حرف زدن و چه در هنگام خواندن از بینی، نفس باید کشید؛ چون درون حفره‌های بینی مخروط‌های وارونه‌ای وجود دارد که تولید مخاط می‌کنند و باعث مرطوب شدن هوا می‌شود و حنجره را نیز مرطوب می‌کند و این‌گونه راحت‌تر می‌توان خواند.

3. پیشرفت درتکنیک

هنرجویان بایستی پشت‌کار بسیار داشته باشند. بهترین شیوه برای کسب نتیجة بهتر از اجرا در مداحی، آن است که مداح مطالبی را که برگزیده تا بخواند حفظ کرده باشد.

قبل از هر چیز باید بر مقدمات و اصول تکنیک برای انتقال پیام واقعه کاملاً تسلط پیدا کرد. توجه به دو نکتة مهم در همة اجراهای بزرگ، بر مهارت می‌افزاید: فرم صحیح بدن و حمایت نفس که ما با آنها به طور هم‌زمان سر و کار خواهیم داشت و بهترین حمایت بدون فرم صحیح بدن به دست نمی‌آید.

دو عامل مهم و اساسی در افزایش حمایت نفس عبارت است از:

1. تقویت عضلاتی که درخواندن استفاده می‌شود؛

2. داشتن احساس هماهنگی در مراحل تنفسی.

مداح باید بداند که دقیقاً کدام قسمت‌های بدن سبب یاری رساندن به نفس می‌شود. برای نمونه، دیافرگم، حفره‌گلویی، عضلات شکمی. برای ایجاد صدای خوب و همچنین کمک به حل بسیاری از مشکلات صدا، باید تکنیک نفس‌گیری صحیح را فراگرفت و در آن به مهارت رسید.