برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
ROKNEWSPAGER ERROR: File not found: images/عکس_کتاب_0011.jpg
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»

بايد مسلماني باشد كه احتياجات مملكت را بشناسد - بیانات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) درباره نامزد اصلح

 

 

محقق: محمود زارعی(طلبه سطح عالی قم)

 

مطالعه دقیق سوابق نامزدها و انتخاب اصلح

خوف آن دارم كه تبليغات براي اشخاص كه به اسلام و جمهوري اسلامي اعتقاد ندارند... و اكنون براي راه پيدا كردن به مجلس و براي كارشكني و جنجال در محيط مقدس مجلس شوراي اسلامي، خود را هوادار اسلام و مسلمانان جا مي‌زنند، در قشري از ملت و جوانان پاك‌دل تاثير كند و آراي مقدس خود را به كساني دهند كه به نفع اجانب، با اسلام و جمهوري اسلامي مخالفت اساسي دارند. اميد است ملت مبارز متعهد به مطالعه دقيق در سوابق اشخاص و گروه ها، آراي خود را به اشخاصي دهند كه به اسلام عزيز و قانون اساسي وفادار باشند و از تمايلات چپ و راست، مبرا باشند و به حسن سابقه و تعهد به قوانين اسلام و خيرخواهي امت معروف و موصوف باشند. بايد ملت شريف بدانند كه انحراف از اين امر مهم اسلامي، خيانت به اسلام و كشور است و موجب مسؤوليت عظيم امت. از خداوند تعالي خواهانم كه پشت و پناه شما ملت عزيز باشد و در موارد لغزش، دستگير همگان باشد.

 

58/12/21

اعتقاد به اسلام و جمهوری اسلامی

ملت عزيز در اين روز امتحان الهي بايد توجه به اموري داشته باشد: كساني را انتخاب كنند كه صددرصد مسلمان و معتقد به احكام اسلام و معتقد به اجراي احكام اسلام و مخالف با مكتب‌هاي انحرافي و معتقد به جمهوري اسلامي باشند... بايد به اشخاصي كه احتمال انحراف در آنان مي‌رود راي ندهند، چه احتمال انحراف عقيدتي، اعمالي و يا اخلاقي باعث مي‌شود كه به چنين اشخاص اعتماد نمي‌شود كرد و رأي به آنان موجب مسؤوليت خواهد بود.

تحت تاثير تبليغات واقع نشوند و خودشان با موازين اسلامي اشخاص صحيح را انتخاب كنند.

59/2/17

اصلح کیست؟

اما مسأله انتخابات آينده از اهم اموري است كه مسووليت آن با همه ماست و توجه داريد كه دشمنان اسلام در نظر دارند كاري بكنند كه انتخابات درست صورت نگيرد و از دست مسلمان‌ها و متعهدين خارج شود، ولي شما بايد تمام قدرت‌تان را صرف كنيد كه به خوبي انجام شود. انتخابات يك محكي هم براي خودتان است كه ببينيد آيا مي‌خواهيد انتخاب اصلح بكنيد براي خودتان يا براي اسلام اگر براي خودتان باشد شيطاني است و اما اگر انتخاب اصلح براي مسلمان‌هاست، كي و از كجاست، مطرح نيست، از هر گروهي باشد، حزب باشد يا غير حزب، نه حزب اسباب اين مي‌شود كه غير آن فاسد و نه صددرصد حزبي بودن باعث صلاح آنهاست. و انتخاب اصلح براي مسلمين يعني انتخاب فردي كه تعهد به اسلام و حيثيت آن داشته باشد. و همه چيز را بفهمد و چون در مجلس، اسلام تنها كافي نيست، بلكه بايد مسلماني باشد كه احتياجات مملكت را بشناسد و سياست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد كشور باشد و ممكن است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد، كه اگر اصلح را انتخاب كرديد، كاري اسلامي مي‌كنيد و اين يك محكي است براي خودتان كه تشخيص بدهيد انتخاب براي اسلام است يا براي صلاح خودتان.

4/8/62

انتخاب مدافع اسلام ناب محمدی

مردم با بصيرت و درايت و تحقيق كانديداهايي را شناسايي كرده و به سوابق و روحيات و خصوصيات ديني - سياسي نامزدهاي انتخاباتي توجه نمايند. مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگاني راي دهند كه متعبد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئوليت كنند و طعم تلخ فقر را چشيده باشند و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمين، اسلام مستضعفين، اسلام رنج‌ديدگان تاريخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاك‌طينتان عارف و در يك كلمه، مدافع اسلام ناب محمدي - صلي الله عليه و آله و سلم - باشند و افرادي را كه طرفدار اسلام سرمايه‌داري، اسلام مستكبرين، اسلام مرفهين بي‌درد، اسلام منافقين، اسلام راحت‌طلبان، اسلام فرصت‌طلبان و در يك كلمه، اسلام آمريكايي هستند، طرد نموده و به مردم معرفي نمايند و از آن‌جا كه مجلس خانه همه مردم و اميد مستضعفين است، در شرايط كنوني نبايد كسي انتظار داشته باشد كه حتما نمايندگان بايد از گروه و صنف خاصي باشند.

            11/1/67

 

متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله

لید شماره یکلید شماره یکلید شماره یکلید شماره یکلید شماره یک

 متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله

 

لید شماره دولید شماره دولید شماره دولید شماره دولید شماره دو

 متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله  متن مقاله