برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
«
»
«
»
«
»

ستیز با شب سیه

محقق: سید علی آقایی

 

شهید صدوقی

 

رسم مجاهدان راه حق، ستیز با هرچیز باطلی در رأس برنامه ها برای وصول به اهداف شان یعنی وعده های الهی و پیاده کردن آنها در جامعه است. نقش انکارناپذیر شهید صدوقی در مبارزات آزادی خواهانة مردم یزد بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ به ویژه رهبری مجازات جنوب شرق ایران در سال منتهی به انقلاب اسلامی، که با درایتی مثال‌زدنی و درخور توجه توانست با کمترین هزینة مادی، کشتی انقلاب را در این مناطق راهبری نماید. شهید بزرگوار آیت‌الله صدوقی جدای از رهبری سیاسی و دینی منطقة جنوب شرق، به لحاظ داشتن مدیریت قوی، شجاعت کم‌نظیر و بینش عمیق سیاسی و مذهبی، در کل کشور تأثیرگذار بود. اطلاعیه های او بعد از پیام های امام، کوبنده ترین پیام ها در دوران خفقان سیاه بود و سخنرانی های بی واهمه‌اش نیز ماية امید همة مبارزان انقلابی، تا جایی‌که پس از شهادت او، امام(رحمة الله علیه) درباره‌اش چنین گفت:
«اسلام خدمتگزاري متعهد، و ايران فقيهي فداكار، و استان يزد سرپرستي دانشمند را از دست داد».
شهید صدوقی در صحنة سیاسی کشور، در طرح مسئلة انجمن های ایالتی و ولایتی، شجاعت خود را نشان داد. به دنبال مخالفت های امام(رحمة الله علیه)، شهید صدوقی هم با شجاعت وارد میدان مبارزه با رژیم شد که منجر به عقب‌نشینی حکومت گرديد؛ همان‌گونه که شهید محراب خود می فرماید:
«در سال 1341 که قضیة انجمن های ایالتی و ولایتی شروع شد، من با امام خمینی(رحمة الله علیه) تماس مستقیم داشتم و خیلی ها اینجا رفت و آمد می کردند. مدیریت و جمع کردن آقایون روحانیون و تلگراف کردن راجع به این انجمن ها، تقریباً زیر نظر بنده بود. مجالس فوق‌العاده ای هم بود... الحمدلله در اثر سعی و کوشش و فشار آقای خمینی(رحمة الله علیه)، دولت مجبور شد که این پیشنهاد را لغو نماید».
قضیه 15خرداد بدون شک نقطة عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی بشمار می رود؛ چراکه منجر به شهرت حضرت امام(رحمة الله علیه) در میان توده های مردم شد و اتفاق نظری را در میان غالب روحانیت در مبارزه با رژیم پدید آورد. جایگاه آیت‌الله صدوقی را مي‌توان به وضوح در مدیریت و خط‌دهی به جریان تحصن علما در تهران دید.
زمانی که رژیم با قساوت هرچه تمام تر در مقابل مردم و روحانیت می ایستد و عده ای را به خاک و خون می کشاند، مخالفت‌های امام خمینی(رحمة الله علیه) شکلی علنی تر و قاطع تر به خود می گیرد و شهید صدوقی باز هم در این مقطع حساس وارد ماجرا شده، به عنوان بازوی پرتوان امام(رحمة الله علیه) وارد صحنة مبارزه می شود.
با متشنج شدن اوضاع داخلی کشور پس از 15 خرداد و بروز مخالفت های مختلف از گوشه و کنار کشور، حضرت امام(رحمة الله علیه) دستگیرگردید. مردم و روحانیون به نشانة اعتراض به سمت تهران حرکت می کنند و شهید صدوقی به عنوان نمایندة طلاب و مردم یزد در این حرکت شرکت می كند. هرچند این تحصن به حسب ظاهر منجر به آزادی امام(رحمة الله علیه) شد، اما دولت مدتی بعد ایشان را به ترکیه تبعید می کند. ولی می توان مهم‌ترین نتیجة این حرکت را همان جریحه‌دار شدن احساسات مردمی و شناخته شدن حضرت امام(رحمة الله علیه) دانست. شهید سعید در این باره نقل کرده:
«از هر شهر و استانی عده ای از روحانیت برای اعتراض به گرفتاری آقای خمینی به تهران رفتند. آقای میلانی از مشهد، آقای نجفی از قم و بنده هم از یزد رفتم. اوضاع در تهران به قدري وخیم شده بود که به هر خانه ای پا می-گذاشتی، صاحب‌خانه می ترسید و حتی وقتی وارد خانة نزدیکان هم می شدیم، بند از بندشان پاره می شد. ما در تهران ماندیم تا اینکه از ساواک گفتند باید بروید... بر حسب ظاهر از مسافرت و گردهمایی نتیجه ای گرفته نشد، مگر شهرت اینکه برای استخلاص آقای خمینی همه به تهران رفتند و جریحه‌دار شدن قلوب مردم که این هم خودش نتیجه بزرگی بود و انزجاری از دستگاه پیدا شد».
منبع:
اخوان فرد، محمد؛ شهید صدوقی و انقلاب اسلامی؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (1381).