برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
«
»
«
»
«
»

جرعه جرعه زلال نور

محقق: معصومه طاهری

 

نظر امام خامنه‌اي
محور و ستون فقرات همة كارهاي دانشگاه براي دانش‌پژوهي است... . اگر واقعاً قبول داريم كه دانشگاه براي دانش‌پژوهي است،‌ پس اولين وظيفة همة عناصر دانشگاهي ـ اعم از دانشجو و استاد ـ اين است كه اين محيط را، محيط دانش كنند و به آن كمك كنند و از هر چيزي كه جلوي آن را مي‌گيرد، ممانعت نمايند.
                                                                          سخنراني در جمع اعضاي حزب جمهوري اسلامي 1/2/63
من با تجربه‌اي كه دارم، ‌برادرانه و پدرانه به شما مي‌گويم كه... دانشگاه بايد مركز سياست باشد. من با اين مطالب موافقم؛ يعني دانشجو مسائل سياسي كشور را بفهمد، دربارة آنها فكر كند و به يك نظر برسد. مثلاً شما دربارة سياست خارجي دولت تحقيق كنيد و آن را مورد بررسي قرار دهيد؛ اگر ابهامي داريد از مسئولان بپرسيد بعد به يك نظر برسيد كه اين سياست درست است، اين سياست غلط است، ‌اين سياست ناقص است و اين‌گونه كامل مي‌شود ورود در سياست، معنايش اين است... . عنصرسياسي، يعني اين. اما به اين بازي‌هاي سياسي كه در خارج از دانشگاه هست و آن را به دانشگاه‌ها مي‌كشانند، مطلقاً وارد نشويد. اين،‌ آن را  رد مي‌كند و آن، ‌اين را رد مي‌كند... . نگذاريد انجمن اسلامي به اينكه طرفدار فلان باند و يا ضد فلان باند است، ‌آلوده شود؛ ‌اين‌گونه وارد نشويد؛ اگر اين كار را كرديد انجمن اسلامي به سرنوشت بدي دچار خواهد شد.
ديدار با اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه الزهرا14/5/64

مي‌شود انجمن‌هاي اسلامي تغذيه  و تقويت بشوند  و كانوني براي كارهاي اعتقادي گردند.
                                                                           ديدار با انجمن‌هاي اسلامي دانشگاه‌ها 25/4/66

افراد صادق، ‌سالم، ‌برخوردار از انديشة عميق اسلامي و نه فقط احساسات اسلامي؛ ‌يعني در انجمن‌هاي اسلامي يكي از ارزش‌ها اين است كه افراد از يك انديشة عميق اسلامي برخوردار باشند.
                                                                                         ديدار با انجمن‌هاي اسلامي4/9/61
مبادا سياسي‌كاري و سياسي‌بازي،‌ جاي تحرك و نشاط سياسي را بگيرد. اين توصيه من با شماست.
ديدار با دانشجويان حزب جمهوري اسلامي 1/2/63

انجمن‌هاي اسلامي بايد تشكل طبيعي انعطاف‌پذيري در سطح دانشگاه باشند تا بتوانند از تفرق و تشتت و چندگانه‌شدن دانشگاه‌هاي ما در سطح كشور جلوگيري كنند.
                                                                                  ديدار با انجمن‌هاي اسلامي4/9/61

من به انجمن‌هاي اسلامي ايمان عميق و راسخ دارم. من نقش انجمن‌هاي اسلامي را خيلي زياد مي‌دانم. نقش انجمن‌هاي اسلامي همين است؛ يعني حفظ فضاي اسلامي و انقلابي در دانشگاه.
                                                                              ديدار با انجمن اسلامي دانشگاه‌ها15/3/64

اولین توصیه‌اى که من به مجموعة تشکل‌هاى دانشجويى که در زمینه‌هاى مسائل دانشجويى و کشور و انقلاب و همه چیز فکر می‌کنند، دارم، این است كه شما وقتى نگاه می‌کنید به جبهة معارض، یعنى استکبار، جبهة ظلم، جبهة سرمایه‌دارهاى کلانِ بین‌المللى، کارتل‌ها، تراست‌ها و... به چشم یک جبهه به آنها نگاه کنید. یک جبهة به‌هم‌پیوسته‌اى وجود دارد در مقابلة با انقلاب اسلامى، که یک انقلاب معنوى و دینى و فرهنگى و اعتقادى است. وقتى به چشم یک جبهة به‌هم‌پیوسته به اینها نگاه کردید، خیلى از کارهاى اینها معناى واقعى خودش را نشان می‌دهد. این مسئله، وظیفة دانشجو یا تشکل‌هاى دانشجويى را مشخص می‌کند.
دیدار جمعی از تشکل‌های دانشجویی19/5/90

نظر امام خميني(رحمة الله علیه)

من با تمام وجود به شما عشق مي‌ورزم و شما را از دل و جان دوست دارم و علاقه‌مندم كه فرد فرد شما عالِم و متخصصي متعهد براي اسلام ناب محمدي(صلی الله علیه وآله وسلم) و مبارزي سرسخت عليه اسلامِ آمريكايي و مرفهين و پرچم‌دار وفاداري براي ايثارگران و شهيدان خود باشيد. و بتوانيد با چراغ علم و عمل و تقوا، ظلمت و نفاق و كج‌فكري‌ها و تحجرها و مقدس‌مآبي‌ها را از دامن اسلام بزداييد.
صحيفه نور، ج1، ص25

سعی کنید که مساجد ما به حال مساجد صدر اسلام برگردد و توجه داشته باشید که عزلت و کناره‌گیری در اسلام نیست. این مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد و مساجد ـ بحمدالله ـ اکثراً این‌طوری است. باید در ماه مبارک، تربیت و تعلیم به تمام معنا، در همة بُعدهایش، در مساجد باشد. حفظ مساجد امروز جزو اموری است که اسلام به او وابسته است. مسجد یک سنگر اسلامی است و محراب محل جنگ است.

                                                                       پندها و حكمت‌ها ( كلمات قصار امام خميني)، ص53

اين‌طور نيست كه حزبي بد باشد يا حزبي خوب باشد. ميزان ايده حزب است و اگر ايده چيز ديگري باشد اين حزب شيطان است؛ هراسمي هم داشته باشد. بنابراين ما بايد كوشش كنيم كه حزب‌مان را حزب‌الله كنيم. خودمان را جزو حزب‌الله قرار دهيم و من اميدوارم كه آقايان موفق شوند درهرجا كه هستند براي اسلام و براي خدا و براي رسيدن به مقصد الهي فعاليت كنند و اگر در بين خودشان ديدند كه كسي انحراف دارد به آقايان اطلاع دهند.
                                                                                                صحيفه نور، ج 17،‌ ص133
اما احزابي كه در ايران پيدا مي‌شود، جمعيت‌هايي كه در اين طرف‌ها پيدا مي‌شود، اينها «كل بلعن صاحبه» همه مخالفند با هم. آنها هم همين را مي‌خواهند كه از راه زياد شدن احزاب، زياد شدن اختلاف را درست كنند.
                                                                                  صحيفه نور، ج8، ص251

کوشش کنید اسلام را بشناسانید به مردم. این انجمن‌های اسلامی کوشش کنند که این متاعی که ما داریم و هیچ‌کس ندارد، این قرآنی که ما داریم، این سنتی که ما داریم و هیچ‌کس ندارد در دنیا، این را معرفی کنند. من از انجمن‌های اسلامی ـ درهرجا هست ـ تقاضا دارم که روابط خود را با هم هر چه بیشتر مستحکم کنند. عناصر مرموزي که در صدد تفرقه و شکاف بین آنهاست را طرد کنند. به دیگران معرفی کنند و اسلام و احکام نجات‌بخش آنرا سرلوحة برنامة خود قرار دهند.
                                                              پندها و حكمت‌ها (كلمات قصار امام خميني)، ص206