برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
«
»
«
»
«
»

جانور شاخدار با صداي وحشتناك اژدها - اژدها،قمر وزیر یا ماهواره؛هر چه هست آمده است

محقق: سردبیر

 

جانور شاخدار با صداي وحشتناك اژدها
اول: جانور شاخدار
«سپس جانور عجيب ديگري ديدم كه از داخل زمين بيرون آمد. اين جانور دو شاخ داشت، مانند شاخ‌هاي بره و صداي وحشتناكش چون صداي اژدها بود. او تمام قدرت آن جانور اهريمني اول را كه از زخم كشندة خود خوب شده بود، به كار مي‌گرفت و از تمام دنيا مي‌خواست كه جانور اول را بپرستند. او پيش چشمان همه دست به معجزات باور نكردني مي‌زد و از فضا، آتش به زمين مي‌آورد. او در حضور جانور اول قدرت مي‌يافت تا اين كارهاي عجيب را انجام داده، مردم دنيا را فريب دهد و ايشان را وادار سازد مجسمه بزرگي از جانور اول بسازند».1
اين صحنه‌ها و حادثه‌هاي پيشگويي شده، در 1142 سال پيش و درست در سال 70 میلادی توسط یوحنا بن‌زبدی در نامه‌اي به كشيشان هفت كليساي مطرح آن زمان نگاشته شده است. صحنه‌هايي كه در 22 فصل، همة حوادث آيندة زمين را در پيش روي انسان مي‌نهد. اگرچه بخش‌هايي از اين سطور، افسانه‌ايي و خيالي است، آنچه از پس واژه‌هاي خيال‌انگيز و اساطيري آن رخ مي‌نمايد، تطبيق‌ها و شباهت‌هاي فراوان و گوناگوني است با پديده‌ها و فناوري‌هاي ديجيتالي و انفورماتيكي زمان مدرن ما. اژدهاي پيشين و جانور جديد و عدد شيطان و سيطره گفتمان آن بر همة كره زمين و تخطي نكردن جوامع از آن، جز بندگان صالح خدا كه در فصول پسين آن مي‌آيد، نكاتي است كه به‌خوبي پس از شكست قدرت آهنين نازيسم و سيطره بلامنازع كاپيتاليسم در عرصة عالم، با تسلط و سيطره جهاني رسانه در قالب تلويزيون و راديو و ماهواره و رايانه در همة گیتی، تطبيق و همساني شگفت‌انگيزي يافته است.
دوم: بمباران نرم
در كل جهان 203 ماهواره تلويزيوني فعال در 159 مدار قرار گرفته‌اند كه فقط در ايران امكان ديدن حدود هجده هزار شبكة تلويزيوني و شنيدن 1310 شبكة راديويي را فراهم مي‌آورند. اين حجم، جداي از 35 ميليون سايت فعال اينترنتي، به روزترين بازي‌هاي كامپيوتري، رشد ميليوني استفاده از تلفن همراه، اس ام اس و بلوتوث، انتشار هزاران عنوان رمان، مجله و ژورنال در گرايش‌ها و قالب‌هاي متنوع و جذاب و صدها فعاليت تأثيرگذار رسانه‌اي دنيا در داخل كشورمان به شمار مي‌رود كه شبانه‌روز سرزمين‌ بكر حاصل‌خيز فكر و ذهن جوانان را آماج بمباران نرم خود قرار مي‌دهد. نكتة تأسف‌انگيز اما شنيدني اينكه رژيم اسرائيل تنها با داشتن 22 صدم جمعيت دنيا، دارندة 214 شبكة فعال شبانه‌‌روزي است. در اين جنگ بي‌امان رسانه‌اي و بمباران امواج بي‌نشان، ما در كجا قرار گرفته‌ايم؟
سوم: گيوتين پنبه‌اي و رنگين
به فصول و سطور تاريخ دويست سال پيش تاكنون كه مي‌نگريد، از مطبوعات تا سپهر اطلاعاتي جديد، رسانه‌ها و ماهواره‌ها را در كنار سلاطين ظالم عالم همچون «قمروزير» داستان امير ارسلان ايستاده مي‌بينيد؛ فرمان‌بردار و خط‌دهنده. با تلاش ژورناليسم و رسانه‌هاي مكتوب، جنگ‌هاي انفصال آمريكا در قرن 19، به نام كتاب مقدس و نفي برده‌داري سياهان تبليغ مي‌شد؛ حال آنكه منافع انگلوساكسون‌ها در تجارت پنبه و كشاندن سياهان از مزارع جنوب به كارخانه‌هاي شمال، حقيقت ماجرا بود. واقعيتي دورو كه در رنگارنگي و فريبايي صفحات روزنامه‌هاي آمريكايي و زير شعار فريبندة آبراهام لينكلن خود را مي‌پوشاند. اين دورويي و اعدام آرام افكار و انديشه‌ها با گيوتين پنبه‌اي و رنگين رسانه‌ها، در همة ادوار ادامه يافت. جنگ اول جهاني و اشغال خاك ملل محروم، افكندن بمب هسته‌اي بر سرزمين آفتاب سامورايي‌ها، مكيدن سرمايه‌هاي ملل عالم و بزرگ‌نمايي خطر كمونيسم و فاشيسم و نازيسم، به آتش كشيدن مزارع، كودكان و دختران ويتنامي با بمب‌هاي ناپالم، گذاشتن مهر‌ه‌هاي ديكتاتوري در قارة سياه، اشغال كامل عراق و افغانستان و چپاول منابع عظيم نفت و گاز، به برده كشيدن اعراب و غارت نفت، جنگ دروغين و هزارلاية خليج فارس در دو مرحله توسط بوش پدر و پسر، همه، گوشه‌هايي آشكار شده از هزاران خدعه و فريبي است كه دنياي مدعي صداقت و آزادي در پس ماهواره‌ها و رسانه‌هاي خود، آن را مرتكب مي‌شود. المپيك 2008 پكن و زيبايي جلوه‌هاي ويژه و تروكاژهاي مدرن و رايانه‌اي چشم بادامي‌ها و انعكاس آن توسط ماهواره‌ها، تا آنجا فريبا بود كه غرش بمب‌افكن‌هاي سوخو 37 روسي را بر آسمان اوستياي جنوبي روسیه و ناله‌های غریبانة مسلمانان در خون‌نشستة آن پنهان كند. رسانه‌ها، پكن را نقطة طلايي تابلوي حوادث زمانه خود ساخته‌ بودند. گویا دیگر در این عالم هیچ خبری نبود؛ هیچ خبری! نقطه‌هاي كور، جايي در رسانه‌ها ندارند. دماگوژيسم و عوام‌فريبي سياسي خصلت ذاتي همة رسانه‌هاست و اين همان خصلتي است كه ماهواره‌ها را «قمروزير» سلاطين ظالم زمانه كرده است. قمروزيري كه جز اعدام انديشه و انحراف افكار عمومی بشر از حقایق و وقایع پشت پرده كار دیگري ندارد؛ آن هم اعدامي بدون خونريزي و با پنبه‌هاي نرم و رنگين. راستی المپیک 2012 لندن، چندم مرداد است؟
چهارم: محراب شيشه‌اي يا منبر
در اين سپهر فولادين رسانه‌اي و آماج فركانس‌ها، شبکه‌های رسانه‌اي كه سخن از حقيقت و عقل مي‌رانند، به‌سانِ منبرهايي نوراني‌اند كه كلام خدا را در برابر نفير گوسالة طلايي طنين‌انداز مي‌كنند. از همين دنياي مدعي اطلاعات آزاد، تاب شنيدن و ديدن شبكه‌‌اي به كوچكي المنار را نيز ندارد. اين نشان از آن دارد كه قدرت تأثير و آسيب‌پذيري دنياي جديد از شنيدن كلام حق تا آنجاست كه كوچك‌ترين صداها نيز مي‌توانند سونامي خطرآفريني براي قدرت‌ها به شمار بيايند؛ منبري براي انعكاس نور حق. در دنيايي كه بر قوانين مادي بنا شده، فركانس‌هاي شبكه كوچكي چون المنار مي‌تواند تأثيري توفاني در دنياي سياست نو و جانوران شاخدار رسانه‌ای داشته باشد؛ همچون بال زدن پروانه‌‌اي در كاليفرنيا كه با انرژي آزاد شده از بال زدنش توفاني مهيب را در جزاير اندونزي ايجاد مي‌كند.
پنجم: كلمه خدا مي‌آيد
تمدن جديد، توسعه‌اي همه‌جانبه را براي تمتع بشر از همة لذت‌هاي عالم فراهم آورده است. زندگي مقلدگونه‌اي همچون ميمون‌هاي برهنه و همان « قرده خاسئه‌اي» كه قرآن آن را گوشزد نموده است. در اين زمانة قبيله‌اي شدن فرهنگ‌هاي مدرن و ژنوسايدی و نسل‌كشي انديشه‌ها، تنها آرزو و اميدي كه براي بشر مانده، كلمه خداست كه حضور و ظهور آن را همة اديان وعده داده‌اند: «... ديدم كه آسمان گشوده شد. در آنجا اسبي سفيد بود كه سوارش «امين و حق» نام داشت؛ زيرا به حق و عدل مبارزه و مجازات مي‌كند. برقي زيبا در چشمان او مي‌درخشيد و بر سرش تاج‌هاي فراواني قرار داشت... او جامة خون‌آلودي دربرداشت و لقبش «كلمه خدا» بود. لشكرهاي آسماني كه لباس‌هاي كتان سفيد و پاك بر تن داشتند، سوار بر اسب‌هاي سفيد به دنبال او آمدند. زبان او چون شمشيرِ تيز و برنده‌اي بود كه با آن قوم‌هاي بي‌ايمان را سركوب كند. او با عصاي آهنين بر آنان حكمراني خواهد نمود».2
پي‌نوشت:
1. يوحنا 13: 2.
2. يوحنا 19.