برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
«
»
«
»
«
»

جرعه جرعه زلال نور

ديدگاه امام خامنه‌اي

در زمينه حركت سياسي و انقلابي، ‌شما وظيفه هدايت را هم به عهده داريد...؛ به‌ خاطر اينكه شما امكان بيشتري داريد... اما آنچه كه مي‌تواند مظهر اين حركت هدايت‌آميز و مظهر اين فداكاري و اين كار فوق‌العاده و اين اضافه كار باشد، انجمن‌هاي اسلامي هستند.

                                                        

سخنراني در ديدار با اعضاي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان4/9/61

 

دل ما به انجمن‌هاي اسلامي خوش بود، ‌از اول انقلاب بچه‌هاي دانشجو كه به من مراجعه مي‌كردند، ‌اين‌ها را به ايجاد و توسعه انجمن‌هاي اسلامي تشويق مي‌كردم... و ما خيلي اميد بسته بوديم. من عملاً مي‌بينم انجمن‌هاي اسلامي آن مسيري را كه مورد اميد بود، نپيموده‌اند. انجمن‌هاي اسلامي بايستي زمينه‌سازي كنند تا فكر ديني و فرهنگ ديني در دانشگاه‌ها به صورت درست و عميق و شايسته دانشجويش جا بيفتد. به جاي اين بسياري از انجمن‌ها ـ حالا من همه‌شان را خبر ندارم اما تا آنجايي كه من اطلاع دارم ـ به كارهاي سياسي و دسته‌بندي‌هاي سياسي افتادند؛‌ دسته‌بندي‌هاي سياسي بيرون از دانشگاه را به داخل دانشگاه آوردند.

                                                                          

سخنراني در ديدار با دانشجويان دانشگاه تهران13/7/67

 

انجمن‌هاي اسلامي و تشكل‌هاي دانشجويي بايد آن حالت طلبكاري خودشان را در زمينه انقلاب و اسلام و روحيه انقلابي و اسلامي در دانشگاه‌ها حفظ كنند. بدهكار انقلاب بايد باشيد. انجمن‌هاي اسلامي در دانشگاه بايد طلبكار انقلاب باشند و اين را بخواهند. اين، توقع زيادي نيست. اگر اين احساس و اين انگيزه و اين حركت براي حفظ فضاي انقلابي دردانشگاه را يك گروه فعال دانشجو به عهده داشته باشند، زمينه‌هاي نامساعدي را كه در طول زمان در دانشگاه به ‌وجود آوردند،‌ به‌كلي خواهد شست و خواهد برد.

                                                             

سخنراني در ديدار با اعضاي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان15/3/64

مواظب اين جذب و دفع‌ها باشيد.‌ مواظب باشيد آن عنوان‌هايي كه براي جذب يا دفع معيّن مي‌شود، عنوان‌هايي باشد كه از كتاب و سنت گرفته شده باشد.‌ بي‌خودي نباشد. كساني را به بهانه‌هاي بيهوده و بي‌جا راندن و دفع كردن،‌ اسلامي نيست. كساني را با تظاهر و با اظهار حميت ديني آوردن نيز اسلامي نيست. مواظب باشيد اينجا رو دست نخوريد.

                                                              

سخنراني در ديدار با اعضاي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان 4/9/61

 

توصيه دوم من اين است كه دايره انجمن‌هاي اسلامي را وسيع كنيد. اگر بتوانيد انجمن‌‌هاي اسلامي را به‌گونه‌اي وسيع كنيد كه شامل نصف دانشجويان بشود،‌ اين كار را بكنيد.

                                                       

بيانات در ديدار با اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه الزهرا (س) 14/5/64

 

انجمن‌هاي اسلامي اولين كاري كه بايستي بكنند، ‌اين است كه از لحاظ مايه‌هاي اسلامي، خودشان را غني كنند. انجمن‌ اسلامي به اسم نيست كه خيال كنيد يك نفر بگويد من عضو انجمن اسلامي هستم؛‌ نه، انجمن اسلامي كار اسلامي و فكر اسلامي و مايه‌هاي اسلامي و ارتباط با محورهاي بينش اسلامي و دانش اسلامي مي‌خواهد.

                                                                           

سخنراني در سمينار وحدت حوزه و دانشگاه27/9/63

  ديدگاه امام خميني (ره)

بعضى گمان كردند كه كسانى كه اصلاح دانشگاه‌ها را مى‏خواهند و مى‏خواهند دانشگاه‌ها اسلامى باشد، اين است كه گمان كردند كه ـ اين اشخاص توهم كردند كه ـ علوم دو قسم است: هر علمى دو قسم است. علم هندسه يكى اسلامى است، يكى غيراسلامى. علم فيزيك يكى اسلامى است، يكى غيراسلامى. از اين جهت اعتراض كردند به اينكه علم، اسلامى و غيراسلامى ندارد. و بعضى توهم كردند كه اينها كه قائلند به اينكه بايد دانشگاه‌ها اسلامى بشود؛ يعنى فقط علم فقه و تفسير و اصول در آنجا باشد.

                                             

بيانات در جمع دانشجویان عضو انجمن اسلامى دانشگاه‌ها1/2/59 

سه گروه تشكيل‌دهندة هيئت‌هاي مؤتلفه اسلامي وقتي كه با همديگر توافق كردند،‌ گفتند ما اين‌كار را انجام داده‌ايم؛ حالا بايد تأييديه حاج آقا (امام خميني(ره)) را هم بگيريم. حاج آقا بايد موافقت خودش را اعلام بكند. ‌وقتي آمدند خدمت امام و جريان را براي ايشان گفتند، ‌ايشان هم تأييد فرمودند و هركس هم كه از امام سؤال مي‌كرد، ايشان مي‌فرمودند: مسلمان بايد تشكيلاتي باشد، ‌مسلمان بدون تشكيلات ارزشي ندارد.

                                                    

برداشت‌هايي ازسيره امام خميني(ره)، غلامعلي رجايي، ص226.

 

اصل اين احزابي كه در ايران از صدر مشروطيت پيدا شده است، آنكه انسان مي‌فهمد اين است كه اين احزاب ندانسته به دست ديگران پيدا شده است و خدمت به ديگران بعضي از آنها كرده‌اند. من اين طور احتمال مي‌دهم كه در ساير ممالك ـ كه آن وقت مهم انگلستان بوده است ـ آنها يك احزابي درست كردند براي به دام انداختن ممالك عقب‌افتاده و ممالكي كه از آنها استفاده مي‌خواستند بكنند... در ممالك ما، و خصوصاً در مملكت ايران، از اول كه احزاب درست شده است، اينها، هر جمعيتي يك حزبي درست كردند دشمن با احزاب ديگر. يك صحنه مبارزه بين احزاب. و اين از باب اين بوده است كه چون خارجي‌ها مي‌خواستند از اختلاف ملت‌ها، از اختلاف توده‌هاي مردم استفاده كنند، يكي از راه‌هايي كه موجب اين مي‌شود كه اختلاف پيدا بشود و مردم با هم در يك مسائلي مجتمع نشوند، قضيه احزاب بوده است... اساساً باب احزاب، از اول كه پيدا شده است و اينها با هم جنگ و نزاع كردند، به نظر مي‌رسد كه با دست ديگران بوده براي اينكه اينها با هم مجتمع نشوند و آنها از اجتماع يك توده‌اي مي‌ترسند، از اين جهت به واسطه اينكه اينها مجتمع با هم نشوند و مربوط با هم نباشند.

                                                                                                      

صحيفه امام، ج5، ص274ـ276.

 

البته دو تفکر هست، باید هم باشد. دو رأی هست، باید هم باشد. سلیقه‌های مختلف باید باشد، لکن سلیقه‌های مختلف اسباب این نمی‌شود که انسان با هم خوب نباشد. من عرض کردم مثل طلبه‌ها که با هم مباحثه می‌کنند. آن وقتی که مباحثه می‌کردند جار و جنجال جوری بود که انسان خیال می‌کرد دشمن هم هستند، وقتی مباحثه تمام می‌شد، می‌نشستند به دوستی کردن و انس. 

                                                                                                       

صحيفه امام، ج21، ص47.