برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
«
»
«
»
«
»

همه‌چيز فداي سازمان

محقق: معصومه طاهری

 

يكي از بخش‌هاي مهم كاريتاس‌ (انجمن مذهبي كاتوليك)،‌ فعاليت در راستاي مانيفست و ايدئولوژي از قبل طراحي شده است؛ به صورتي ‌كه اعضاي اين آژانس مسيحي لازم است تا طبق برنامه‌ریزی و خط‌مشی‌های کلیِ تعيين‌شده حركت كنند تا فعاليت‌هاي انجمن، بازدهی بیشتری داشته باشد. در اين مانيفست و طرح كلي، افرادي كه توانسته‌اند به عضويت آژانس دربيايند، بايد مشارکتي صحیح در امور مجموعه داشته باشند. به این معنا که فرد یا مجموعه بايد تعهد طولانی‌مدتی نسبت به اهداف مؤسسه که بر ارزش‌ها، استراتژی‌ها و اطلاعات مشترک مبتنی‌اند، داشته باشد. زيرا این امر با بازخورد صادقانه، برنامه‌ریزی پیوسته، فعالیت‌ها، شفافیت و احساس مسئولیت متقابل، داشتن روی باز و حساسیت نسبت به نیازهای دیگران، تخصص و تجربه و هوشیاری مشخص می‌شود و بستگی به احترام، اعتماد و حُسن نیت متقابل دارد.
درواقع داشتن يك ايدئولوژي مشخص و مدون دركاريتاس، افراد را ملزم به پيروي از مجموعه مي‌كند. در اين حالت فرد ديگر به مسائل خود و اطرافيانش نمي‌انديشد، بلكه براساس برنامه‌هاي مجموعه بايد نگاهي فراتر و گسترده‌تر داشته باشد. مانند تمدن آمريكايي كه براي تسلط و كنترل بهتر كشورهاي تحت سلطه،‌ استراتژي يكسان‌سازي را اجرا كردند.
در اين نوع مجموعه‌هاي مذهبي نيز وقتي افراد به عضويت آن درمي‌آيند، لازم است تا تابع ايدئولوژي و برنامه‌هاي آن باشند و دوام و بقاي انجمن را به خواست‌هاي فردي و گروهي خود ترجيح بدهند. به اين صورت كه طبق مفاد عضويت در كاريتاس، اعضا نباید به مالکیت محلی یکدیگر اعم از برنامه‌های استراتژیک، فرایندهای توسعه سازمانی و انتخاب حوزة برنامه‌ها ضرر بزنند. افراد وقتی به مشارکت در این فرایندها و برنامه‌هاي مجموعه دعوت می‌شوند، بايد در قبال نقش‌هایی که به آنان محول مي‌شود و می‌پذیرند، پاسخ‌گو باشند و آنها را درک و اجرا كنند. همچنين توافقات بین دو طرف، يعني عضو و مسئول انجمن، مسئولیت و مالکیت دوجانبه را در قبال برنامه‌ریزی، اجرا و ارزيابي طرح‌ها به دنبال دارد.
درحقيقت اين‌گونه تعهدات براي اعضاي مجموعة كاريتاس باعث مي‌شود تا افراد به عنوان اعضاي انجمن كاريتاس، در هر جايي كه هستند و هركاري كه مي‌خواهند انجام بدهند، به‌طورسيستماتيك شرايط و منافع مجموعه را در اولويت قرار دهند و اين يعني ماندگاري و دوام انجمن كاريتاس. چنان‌كه در بخشي از مفاد كاريتاس چنين آمده است كه در فرایندهای توسعة محلی، حرف نهايي را کاریتاس محلی می‌زند.