برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
«
»
«
»
«
»

لبخندهای فریب

میزان تأثیرگذاری در كاريتاس

محقق: معصومه طاهری

 

پيرزني كه لباس ساده‌اي به تن داشت، با چهره‌اي خندان و متبسم روي نيمكتي در پارك نشسته بود. هر كسي او را مي‌ديد، خودبه‌خود مجذوبش مي‌شد و دوست داشت كنارش بنشيند و با او گپ و گفتي داشته باشد.‌ كنجكاوانه به سمتش رفتم و روي نيمكت كنار او نشستم. شروع كرد با من حرف زدن. از اخلاقش خوشم آمد. در لابه‌لاي حرف‌هايش از دين مسيحيت حرف مي‌زد و اينكه مسيحيان دروغ نمي‌گويند و قوانين را رعايت مي‌كنند و مورد اعتماد هستند. روي حرف‌هايش حساس‌تر شدم؛ ولي به روي خودم نياوردم.‌ پيرزن مدام از اخلاق خوب مسيحي‌ها مي‌گفت. بعد هم دست كرد در كيفش و يك كتاب انجيل كوچك بيرون آورد و به من گفت: هديه!! با خودم گفتم در حالي كه مسيحيان در كشور اجازه ندارند كار تبليغي كنند، چطور با تأثير كلام و رفتار به شكلي كه حساسيت نداشته باشد،‌ كار تبليغ مسيحيت را انجام مي‌دهند؟!
از اين‌گونه افرادي كه به اين شكل عمل مي‌كنند، در جامعه كم نيستند؛‌ افرادي كه در لباس و پوششي دوستانه و دلسوزانه فعاليت مي‌كنند. يكي در پارك، ديگري در اتوبوس و ايستگاه مترو و آن يكي در مطب دندانپزشكي، وقتي منتظر نوبت دكتر نشستيم، آرام و مهربان كار مي‌كند و... .
در حقيقت یکی از نکات مهمي كه در شبکة كاريتاس و فعالان آژانس كاتوليك دنبال مي‌شود، این است که یادگیری سازمانی خودبه‌خود اتفاق نمی‌افتد؛ بلکه باید برای آن برنامه و ايدئولوژي مطلوبي در نظر داشت. به همين دليل در سطوح مختلف شبكة کاریتاس، بر اهمیت فرصت‌سازی و ایجاد شایستگی‌های لازم تأکید می‌شود. اين‌‌گونه امور نشان مي‌دهد كه مبلّغان مسيحي با توجه به ميزان تأثيرگذاري كلام، ميان افراد عامي جامعه براي جذب نيرو به مسيحيت فعاليت دارند؛ چون خوب مي‌دانند اجازة تبليغ علني را ندارند؛ لذا به ناچار نرم و زيرپوستي كار تبليغي مي‌كنند؛ اما در كشورهاي ديگر به خصوص كشورهاي محروم و جهان‌ سومي كه گروه‌هاي تبليغي و تبشيري در قالب گروه‌هاي انسان‌دوستانه و خيرخواهانه فعاليت آشكاري دارند، با اشراف بر مباني روانشناسي و اصول ارتباطاتي، سعي در تأثيرگذاري بر مخاطب مورد هدف خودشان را دارند و البته تا حدود زيادي هم در اين امر توفيق داشته‌اند.
امروز اگر به كشورهاي مختلف نظري بيندازيم، به وضوح خواهيم ديد كه جمعيت مسيحيان بيشتر از ساير اديان است. بايد به خود بياييم و با يك بررسي، ببينيم كه در نشر تعاليم ديني چقدر مؤثر بوده‌ايم؛ آن ‌هم ديني كه به خوش‌خلقي و عطوفت، سفارش بسيار دارد و پيامبراسلام(صلی الله علیه وآله وسلم)  و ائمة معصومين(علیهما السلام) خود اسوة حقيقي اخلاق و منش بودند.‌ به‌ خصوص از ما كه مسلمان ايراني هستيم، انتظار بيشتري مي‌رود تا در امور تبليغي، تأثيرگذاري فراواني داشته باشيم؛ زيرا زير ذره‌بين قرار داريم و تمام رفتار و گفتار ما به نام مسلمان شيعي در نظر افكار عمومي رصد مي‌شود؛ بنابراين اگر حتي از سر غفلت و سهواً رفتارهاي بدي داشته باشيم. به‌طور حتم بار معناي بسيار بدي ضد اسلام به‌ وجود خواهد آمد.
متأسفانه گاه برخي رفتارهاي غلط ما باعث بدبيني ديگران به دين اسلام مي‌شود. جوان نيجريه‌ايِ تازه‌مسلماني كه براي مدتي به ايران آمده بود، با ناراحتي مي‌گفت: بعضي‌ها تا ما را مي‌بينند، انگشت به صورتمان مي‌كشند و مي‌گويند: ببينم صورتت را سياه كردي، انگشتم سياه مي‌شود؟! در شأن ما به عنوان مسلمان ايراني نيست كه بخواهيم برخي اعمال متحجرانة نژادپرستانه را انجام بدهيم و باعث بدبيني و انزجار نسبت به اسلام شويم. برعكس با برخوردي حسنه و كلامي نافذ و گويا مي‌توان در ترويج دين اسلام مؤثر بود؛ چنان‌كه گروه‌هاي تبليغي مسيحي در پوشش‌هاي مختلف به‌ خصوص پوشش‌هاي خيرخواهانه و بشردوستانه، فعالانه كار مي‌كنند.