برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
«
»
«
»
«
»

شکلات‌های یهودا

شیوه‌های عملیاتی در کاریتاس

محقق: معصومه طاهری

 

يكي از مبلّغاني كه سال‌هاي بسياري دركشورهاي آفريقايي و آسيايي فعاليت داشت، در نشستي دوستانه مي‌گفت: متأسفانه در قارة آفريقا بيشتر از ما كه مسلمانيم و ادعاي رهبري جهان تشيع را داريم، ميسيونرهاي مسيحي فعال هستند و از راه‌هاي مختلفي سعي مي‌كنند تا مردم فقير و محروم آفريقا را جذب خود نمايند. آنها با تأسيس و ساخت مدرسه، بيمارستان، ‌پل، جاده، اماكن خيريه و هر كار ديگري كه بشود مردم را جذب كرد، وارد شده‌اند؛ حتي جالب اينجاست در بيمارستان اگر فردي مسيحي باشد، بهتر و بيشتر به او رسيدگي مي‌كنند. به همين دليل در بيشتر موارد، به علت شدت نياز و احتياج، آفريقايي‌ها مسيحي ‌مي‌شوند. به ياد آوردم همين گروه‌هاي ميسيونري كه حالا با اين اقدامات عام‌المنفعه و خيرخواهانه در قالب آژانس‌هاي بشر‌دوستانه به قول خودشان مي‌خواهند براي بهبود شرايط انسان‌هاي محروم و نيازمند كاري كنند و در اين كسوت، سعي در جذب مردم به دين مسيحيت دارند، زماني با شمشير و سرنيزه، سرزمين‌هاي اين قارة پهناور را تصاحب كردند و تا مي‌توانستند مردم را كشتند و حتي به بچه‌هاي درون شكم مادران هم رحم نكردند و آنها را جلوي چشم مادرانشان زنده‌زنده چال مي‌كردند. سپس بزرگ‌تر‌هايشان را به بردگي و اسارت بردند و حالا پس از سال‌هاي طولاني، در لباسي ديگر هجوم آورده‌اند. نه در قالب تهاجم نظامي، بلكه در پوشش فعاليت ديني و فرهنگي. مي‌خواهند ديدگاه مردم منطقه را آن‌طور كه دوست دارند، تغيير دهند و مسيحي كنند. البته بايد گفت بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي اين گروه‌ها، فعاليت‌هاي تبليغي و ارشادي به مسيحيت در همه‌جا به يك شكل و صورت مشخصي نيست؛ بلكه با توجه به منطقه و اوضاع اقتصادي مردم آن سامانه اقدام مي‌كنند. به طور مثال دركشورهاي آفريقايي كه بيشتر مردم حتي به لقمة ناني احتياج دارند و در تنگنا به سر مي‌برند، با ابزار حمايتي و كمك‌هاي مالي و پولي وارد مي‌شوند تا با برانگيختن حس ترحم و دلسوزي، آنها را جذب كنند كه تا حدود زيادي هم در اين مسير موفق بوده‌اند. اما دركشورهايي كه مردم به لحاظ مالي در شرايط بهتري هستند، از طريق امور فرهنگي و رسانه‌اي عمل مي‌كنند و با ايجاد شبكه‌هاي رسانه‌‌اي و كليساهاي خانگي،‌ در جذب نيرو فعاليت دارند. در حقيقت شيوه‌هاي عملياتي ميسيونرهاي مسيحي هر چند در قالب حمايت‌هاي مردمي و عام‌المنفعه در اين كشورها اجرايي است، همة اين امور با برنامه‌ريزي و بسيار هدفمند در اتاق‌هاي فكر مسيحيان،‌ براي جذب افراد به مسيحيت مي‌باشد.
همان مبلّغ مي‌گفت وقتي به جوان سياه‌پوستي كه به شدت نياز مالي داشت، كمك مالي كردم به‌قدري خوشحال و هيجان‌زده شد كه همان لحظه خواست مسلمان شود و از من پرسيد چه كنم تا به آيين اسلام در بيايم. او از آن به بعد به من علاقة‌ بسياري پيدا كرد؛ چنان‌كه بعد از تشرف به اسلام، زمينة تحصيلش را در شهر قم فراهم كردم.
اين‌گونه رفتارها به خاطر آن است كه مردم اين كشورها واقعاً نيازمند كمك‌ و حمايت‌هاي مالي و خدماتي هستند كه مي‌توان با دستگيري از آنها، به دين اسلام جذبشان كرد؛ كاري كه فعالان مسيحي و به اصطلاح آژانس‌هاي كاتوليك تحت عنوان شبكة جهاني كاريتاس‌ها به خوبي دريافته‌اند و با چنين روش‌هايي در تبليغ مسيحيت تلاش مي‌كنند. حالا اين بار هر نام و برچسبي كه مي‌خواهد باشد هيچ فرقي نمي‌كند؛ هدفشان يكي است و آن هم ترويج مسيحيت. اين در حالي است كه ما به عنوان ام‌القراي جهان اسلام و كشوري كه مركز اصلي اسلام و تشيع محسوب مي‌شود، رسالتي بس سنگين‌تر و خطيرتري براي ترويج اسلام ناب محمدي به عهده داريم و بايد در انتقال مفاهيم اسلامي به جهانيان فعال‌تر باشيم؛ زيرا فطرت انسان‌ها، به‌خصوص مستضعفان عالم، تشنه است و فقط با مضامين دين اسلام سيراب مي‌شود. ميسيونرهاي مسيحي در پي آن هستند تا با جذب افراد به مسيحيت، شيوة مطيع و قابل كنترل بودن را به آ‌نها القا كنند تا اگر استعمارگران غربي خواستند به هر شكل بر آنها مسلط شوند و سرمايه‌هاي‌شان را به غارت ببرند، واكنش نشان ندهند و بي‌هيچ اعتراضي بپذيرند و منقاد باشند. برخلاف سال‌هاي قبل كه مجبور بودند با صرف هزينه‌هاي سنگين غارتگري كنند و حتي بازخورد منفي در بين افكار عمومي را هم به دنبال داشت. اما امروزه با چنين روش‌هايي به راحتي و بدون دردسر، مقاصد خود را عملي مي‌كنند.