برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
«
»
«
»
«
»

شیوه‌های تربیت و آموزش - تقویت شاخه های انگوری یک شبکه

محقق: معصومه طاهری

 

يكي ازشيو‌ه‌هاي عملكرد فعالان و ميسيونري‌ها مسيحي در قالب مجموعه‌هاي كاريتاس (آژانس كاتوليك)، آموزش و شيوه‌هاي تربيتي ‌است. به اين ‌صورت كه آنها آموزه‌هاي ديني را كه در نظر دارند به نوعي در اذهان مخاطبان خود القا و نهادينه ‌كنند، از راه آموزش‌هاي مستقيم و غيرمستقيم و همچنين شيوه‌هاي تربيتي وارد مي‌شوند و البته در اين مسير، آموزش و پرورش بهترين مكان براي برنامه‌هاي آموزشي، و كتاب‌هاي درسي مدارس مهم‌ترين ابزاري است كه در اختيار دارند؛ چراكه بدون هيچ‌گونه دردسر و تلاش بسيار، به‌راحتي از همان كودكي مفاهيم دين مسيحيت و برتري مسيحيان را در ذهن دانش‌آموزان كم سن و سال تزريق مي‌كنند. اين مسئله در كشورهاي محروم آفريقايي پررنگ‌تر است؛ چراكه نيروهاي مذهبي كاتوليك در آنجا ظهور و بروز بيشتري در حوزه‌هاي مختلف دارند و به عنوان گروه‌هاي بشردوستانه براي مردم شناخته شده‌تر هستند.
متأسفانه فعالان مسيحي مطابق با برنامه‌هاي هدفمندشان، در كتاب‌هاي درسي دانش‌آموزان تا اندازة زيادي دست برده‌اند. حجت‌الاسلام شهريار ايرانمش يكي از كارشناسان مسائل آفريقاست كه سال‌هاي بسياري را در كشورهاي مختلف اين قاره به امور تبليغاتي و فرهنگي مشغول بوده و به خوبي با ترفندهاي ميسيونرهاي مسيحي آشنايي دارد. ايشان در اين باره چنين مي‌گويند: كافي است به كتاب‌هاي درسي بچه‌ها در مدارس آفريقا نگاه كوتاهي داشته باشيم تا به خوبي ردپا و نفوذ نرم گروه‌هاي مسيحيت را مي‌بينم. در كتاب‌هاي درسي دانش‌آموزان، حضرت محمد(صلی الله علیه وآله وسلم)  چوپاني فقير است و تصوير ايشان را با شمشير و قرآن كشيده‌اند؛ درحالي‌كه تصوير حضرت عيسي(علیه السلام)  را با گوسفند و كبوتر نشان داده‌اند. در اين اقدام مغرضانه در كتاب‌هاي درسي، پيامبر اسلام(صلی الله علیه وآله وسلم)  را فقير يتيمي معرفي كرده‌اند كه از راه كار كردن براي ديگران، از گوسفندچراني به شترباني رسيد. سپس با حسابگري خاصي كه داشت، زن ثروتمندي را كه از او بزرگ‌تر بود به همسري گرفت و از راه قافله‌زني و راهزني ارتزاق مي‌كرد. حتي پيامبر اسلام (نعوذبالله) براي تظاهر هم مي‌گفت هركس در اين راه كشته شود، شهيد است و به بهشت مي‌رود. او با زور شمشير و كشتار، ساكنين جزيره‌العرب را مسلمان و مطيع خود كرد؛ اما برعكسِ اسلام،‌ مسيحيت دين رحمت و زاييده محبت و قلوب الهي است كه همة مردم را دوست دارد، ولي دين اسلام دين انتقام‌گيري و خشونت و درگيري بين افراد، بر سر قدرت‌طلبي است!!‌
پرواضح است با چنين شيوة مغرضانة تربيتي، به دليل اينكه  شبكة ذهني كودكان ساده و فاقد پيچيدگي ‌است و شكل نگرفته، اين مطالب موهني به كودكان تزريق و در ذهن آنها ماندگار مي‌شود. از طرفي در كتاب‌هاي مدارس، اين مطالب مغرضانه به همراه تصوير ارائه مي‌شود تا ماندگاري آن در ذهن بچه‌ها بيشتر شود. مشخص است وقتي چنين مطالب كذبي را در ذهن دانش‌آموزان فرو كنند، بچه‌ها از همان دوران خردسالي نسبت به اسلام و مسلمانان منزجر مي‌شوند و تصوير بدي از آن در ذهن‌شان نقش مي‌بندد. اين شيوة آموزشي و تربيتي، همان گام اساسي و مهمي است كه گروه‌هاي مسيحي انجام مي‌دهند. در شكل ديگر، شبكه‌هاي ماهواره‌اي و رسانه‌هايي هستند كه شبانه‌روز، در قالب برنامه‌هاي متعدد، مسيحيت را به مخاطبان عامي معرفي مي‌كنند و آموزش مي‌دهند و ذهنيت آنها را براي پذيرش مسيحيت مهيا مي‌سازند. اينها در حالي است كه گروه‌ها و انجمن‌هاي اسلامي ما با وجود محتواي غني  و برخاسته از تعاليم اسلامي، هنوز نتوانسته‌اند با آنتي‌تزي قوي‌تر و محكم‌تري در سطح بين‌المللي بسترهاي تربيتي و آموزشي اسلام را به ‌نحو احسن دنبال كنند. اگر هم مواردي بوده است بعد از سي و ‌اندي سال از پيروزي انقلاب اسلامي، به‌قدر كفايت نيست.
از ديگر شيوه‌هاي آموزشي و تربيتي اين مجموعه‌ها، آن است که آنچه توسط اعضا آموخته می‌شود، در یک فرد خاص باقی نمانده، به ‌جزئی از سازمان تبدیل مي‌شود. اطلاعات مربوط به سازمان باید دسته‌بندي شود و از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی، کتابخانه‌ها و مراکز منبع در دسترس قرار گیرد تا به اين وسيله، اطمينان حاصل كنند آموزه‌ها در چرخه‌اي ميان افراد در تبادل است و راكد نمي‌ماند. در واقع با اين ترفند تلاش مي‌كنند تا افراد هميشه پويا و با يكديگر مرتبط باشند و در امر آموزش، داده‌هاي تازه كه به نفع گروه و عملكرد مجموعه هست، در بين اعضاي گروه توزيع شود. ارزش‌ها و اصولی که در شبکه بین‌المللی کاریتاس (آژانس کاتولیک) حاکمیت دارند، همگي از آموزه‌های اجتماعی کلیسا استخراج شده است و مسئولان و مديران اين مجموعه‌هاي ديني، سعي دارند از اين طريق، آموزه‌هاي مسيحيت را بر ساير گروه‌ها و افراد غيرمسيحي، در شكلي غيرمستقيم القا كنند.