برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
«
»
«
»
«
»

ضرورت چشم انداز برای هر انجمن

مصاحبه با اصغر نیرمی مدیر انجمن اسلامی آینده برتر

مصاحبه‌کننده مرتضی صفائی

لطفاً انجمن اسلامي آينده برتر را معرفي بکنيد و بگوييد که قرار است چه کاری را انجام دهد؟

انجمن اسلامي آينده برتر از سال 1388 به ثبت سازمان تبليغات اسلامي استان رسيد و در زمينه تبيين و ترويج و تفهيم سند چشم انداز بيست ساله کشور شروع به فعاليت کرد. با در نظر گرفتن سخنان مقام معظم رهبري مبني بر پرداختن به اهم مسائل فرهنگي، که چشم‌انداز کشور است، احساس وظيفه کرديم و در اين عرصه وارد عمل شديم. مقام معظم رهبري بارها به گروه‌هاي فرهنگي تأکيد کردند که به سند چشم‌انداز بيست ساله بپردازند. و تا کسي براي خودش سند را تعريف نکرده است هيچ کار درستي صورت نخواهد گرفت.

به نظر شما شبکه‌سازي و ارتباطات بين انجمن‌هاي اسلامي، تشکل‌هاي فرهنگي در مجموعه‌هاي دولتي و مجموعه‌هاي غير دولتي چقدر ضرورت دارد؟

مقام معظم رهبري سال گذشته در يکي از سخنرانی­هايشان تأکيد کردند که گروه‌هاي فرهنگي بيش از هر زمان ديگري احتياج به اتحاد و همگرايي دارند. ما هم از این قاعده مستثني نيستيم. ما معتقديم همة گروه‌هاي فرهنگي بايد چشم‌انداز گروهي داشته باشند. ما به سازمان تبليغات پيشنهاد داديم چشم‌انداز پنج، ده، پانزده و بيست ساله تدوين کند تا تمامي انجمن‌ها از آن تبعيت کنند. از هر انجمني يک نفر عضو کميسيون اين سند چشم‌انداز باشد و همة پتانسيل‌مان را به يک سمت حرکت بدهیم. اکنون بيش از هر زماني ضرورت این کار حس می‌شود؛ چرا که  گروه‌هاي فرهنگي بايد در اين جنگ نرم با هم اتحاد فکري داشته باشند و حتي از فعاليت‌هاي هم خبر داشته باشند. متأسفانه بسياري از گروه‌ها اصلاً همديگر را نمي‌شناسند. به نظر من چيزي که در بسياري از انجمن‌ها غريب واقع شده است فرهنگ و کار فرهنگي است. البته کارهايي مي‌شود، ولي بيشتر شعار مي‌دهند و صوري است.

شما با دیگر انجمن‌های استان ارتباط دارید؟

بله، انجمن آينده برتر به عنوان انجمن محور معرفي شد. در نشست‌هايي که سازمان تبليغات با انجمن‌ها و کانون‌ها داشت و ما هم دعوت شده بوديم، از عزيزمان دعوت به همکاري کرديم. حتي اعلام کرديم که آمادگي داريم تا براي تمام مجموعه‌ها، نمايشگاه سند چشم‌انداز برگزار کنيم.

انجمن‌ها آمدند سراغ شما؟

اصلاً، ما به همة مجموعه‌ها پيشنهاد مي‌دهيم  که يک سند چشم‌انداز تطبيقي داشته باشند و خودشان را در آينده کشور سهیم نمایند. ببينند در آينده بناست چه جايگاهي داشته باشند. هدف‌های انجمن را مشخص نمایند و به سمت آن حرکت کنند. یک نفر به یکی دیگر گفت: من را راهنمايي کن از کجا بروم. گفت: کجا مي‌خواهي بروي تا راهنمايي‌ات کنم؟ گفت: نمي‌دانم. وقتي نداني کجا مي‌خواهي بروي چه فرقي مي‌کند از کجا مي‌خواهي بروي. تهیه چشم‌انداز به ما کمک می‌کند تا سطح توقع­مان از آينده خودمان، از کشورمان،‌ از ملتمان و از اقتصادمان را مشخص نمايیم.

 

احساس مي‌شود اين انجمن‌ها فاقد سند چشم‌انداز تطبيقي هستند. به تعبیر دیگر بسياري از انجمن‌ها چشم‌انداز تعريف شده علمي ندارند. ممکن است چيزهايي مد نظر مديران آن انجمن‌ها باشد؛ اما اينکه يک چشم‌انداز تعريف شده‌ علمي يا سند مکتوب وجود داشته باشد، نيست. به نظر شما اين اتفاق از پايين به بالا مي‌افتد يا از بالا به پايين؟ خود سازمان تبليغات بايد بستر این کار را مهيا بکند يا اينکه خود انجمن‌ها بايد حرکت بکنند و براي خودشان این کار را انجام دهند و همانند شما سند چشم‌انداز داشته باشند؟

چقدر خوب است که هر دو همزمان با هم اتفاق بيفتد. ولي يک مهم داريم يک اهم. اهم اين است که سازمان تبليغات به عنوان متولی انجمن‌ها، چشم اندازی را برای انجمن‌ها پايه‌گذاري کند.

 

اگر بخواهيد الگويي را به دوستانتان در انجمن‌هاي اسلامي براي پيشرفت و حرکت رو به جلو در انجمن‌هاي اسلامي ارائه دهید، چه می‌گويید؟

انجمن‌هاي خوبي در استان اصفهان فعال هستند، پتانسيل‌هاي خوبي هم دارند. من پيشنهاد مي‌دهم انجمن‌ها براي الگو قرار دادن در مديريت، از مقام معظم رهبري استفاده کنند، ايشان را به عنوان الگو قرار بدهيم. به نظرم ايشان الگوي خوبي براي مجموعه‌هاي فرهنگي هستند.

 

حالا براي نقطه شروع، اولین کاری را که برای احیای انجمن‌ها پیشنهاد می‌دهید، چیست؟

ابتدا يک نمايشگاه در سازمان تبليغات براي انجمن‌ها بگذاريم و همه انجمن‌ها ملزم بشوند بايد از اين نمايشگاه بازديد کنند و نظر‌شان را بگويند. همچنين از اين نمايشگاه الگو بگيرند و در مجموعه‌هاي خودشان يک نمايشگاه ثابت بزنند.

 

شما از طرفي انجمن‌ اسلامي هستيد از طرفي مجموعه فرهنگي هستيد و هدفتان را فرهنگ قرار داده­ايد، متأسفانه کار تشکيلاتي در مجموعه‌هاي فرهنگي و انجمن اسلامي ما ضعيف است و اساساً جهت‌گيري به سمت کار تشکيلاتي نبوده و هويت تشکلي نداشته است. به نظر شما هويت تشکيلاتي مجموعه‌هاي فرهنگي و انجمن‌هاي اسلامي چقدر مي‌تواند تأثیر گذار باشد؟

ببينيد جزء، کل را تشکيل مي‌دهد؛ اما اين جزيي که ما مي‌گوييم بسيار مهم است. اين انجمن‌هايي که ما جزء خطاب مي‌کنيم بسيار مهم هستند و در تحقق بزرگ‌ترين اهداف ملي کشور ما، می‌توانند بسیار تأثیر‌گذار باشند. انجمن‌ها را نبايد دست کم گرفت. انجمن‌ها می‌توانند عامل اجراي سياست‌هاي کلان نظام باشند. از اتحاد اين انجمن‌ها و از نظارت مستمر بر روي فعاليت اين انجمن‌ها دستاوردهاي بزرگي پديد مي‌آيد. به شرط اينکه فضا و آن امکانات در اختيار انجمن‌ها باشد. خود انجمن‌ها هم مشکلات خودشان را دارند. اعم از اقتصادي، و بستر سازی و ...  اصلاً در خيلي جاها بسترهايمان مناسب نيست. مثلاً مجموعة ما مي‌خواست چند تيزر تلويزيوني راجع به سند چشم انداز پخش کند، گفتند باید حداقل سه ميليون تومان به حساب بريزيد. گفتیم ما مي‌خواهيم فرهنگ سازي کنیم. مقام معظم رهبري مي‌گويد شرط تحقق يک سند فرهنگ‌سازي است، ايجاد عزم ملي است. تصويرسازي از آينده است. ما براي مهم‌ترين هدف ملي‌ مي‌خواهيم ايجاد عزم ملي کنيم. ما مي‌خواهيم از آينده تصويرسازي کنيم. ولي وقتي نه از صدا و سيما، و نه از نماينده‌ها، و نه از سازمان تبليغات حمايت نمي‌شويم، چه کاری می‌توانیم انجام دهیم. مجموعه‌هاي دیگر فرهنگي هم همين مشکل را دارند؛ اما ما معتقديم بايد فضايي ايجاد بشود، مسئولين انجمن‌ها دعوت بشوند و در عرصه‌های مختلف از ظرفیت‌های آنان استفاده شود. من نمی‌دانم در استان اصفهان چه تعداد انجمن وجود دارد؛ اما می‌شود همة مسئولين‌ و معاونينشان، اين انجمن‌ها را دعوت به همکاري بکنند. آن وقت خواهیم دید که اتفاقی تازه در استان اصفهان روی می‌دهد و دستاوردهاي فوق‌العاده‌ای را  به بار خواهد آورد.

 

با توجه به اينکه انجمن‌هاي اسلامي زير مجموعه سازمان تبليغات هستند، آيا اين قابليت را دارند که در آينده حرفي براي گفتن داشته باشند؟ آيا کارکردهاي پنهان و استفاده نشده‌ای  دارند که بشود از آن استفاده بهينه کرد و کار را پيش برد يا نه اصلاً زمان انجمن‌هاي اسلامي گذشته است؟

نه. دقيقاً اکنون انجمن اسلامي نياز است و کشور به آن محتاج است. انجمن‌ها چون در دسته سازمان‌هاي مردم‌نهاد قرار می‌گیرند طبیعتی مردمی دارند. ما اعلام کرديم که میل داریم از ظرفیت‌های مردم استفاده کنیم. افراد زيادي با تحصیلات عالی آمدند فرم پر کردند و گفتند ما حاضریم از طريق اين انجمن، از طريق اين سازمان مردم نهاد به صورت رايگان به مملکتمان خدمت بکنیم. من فکر مي‌کنم اگر انجمن‌ها باور بشوند و فضاي رويش در اختيارشان گذاشته بشود و همچنين فعاليت‌هاي پنهاني که کردند مثل طلاي زير خاکستر استخراج بشود، شاخ و برگ به آنها داده بشوند، جهت داده بشوند، اساسنامه جديد براي آن‌ها طراحي بشود، بسيار سريع مي‌توانند در اين جنگ نرم مقابل دشمن قرار بگيرند. زمان اينکه به تنهايي بتوان کاري را پیش برد گذشته است. ایران امروز به حرکت‌های سطحي و شعاري محتاج نیست؛ بلکه نیاز به عملياتي کار کردن دارد. انجمن‌ها پتانسيل بسيار بالايي دارند و مردم باورشان مي‌کنند؛ چون سازمان‌هاي مردم‌نهاد هستند. بچه‌هاي همين مردم در اين انجمن‌ها فعاليت مي‌کنند. ما الان حدوداً دويست و پنجاه عضو افتخاري داريم. خب انجمن‌هايی با اين همه پتانسيل احتياج به حمايت از طرف مديران بالا دستي دارند.