برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
  • 1
  • 2
«
»
«
»
«
»

تلاش براي يک لقمه نان

نصر الله نوری

آيا نزاع مردم با حکومت بحرين نزاع مذهبي بين شيعه و سني است؟ يا نزاع به خاطر قدرت گرفتن يک قدرت شيعي، فقط به خاطر تنازع قدرت‌ها با ايران است؟ در جواب اين سؤالات مي‌توان پاسخ‌هايي داد که در حد خودشان قابل تامل هستند و البته مي‌تواند بسياري را در مورد علت اين‌گونه برخوردها قانع کند. جواب‌هايي مثل:

اين جنگ، جنگ بين شيعه و سني است؛ چرا که حکومت فعلي بحرين سني است در حالي که بيش از هشتاد درصد مردم اين کشور شيعه هستند و يا گرايش‌هاي شيعي دارند. از طرفي حکومت بحرين فقط مردم را سرکوب نمي‌کند، بلکه آنان فقط مردم شيعه را سرکوب مي‌کنند. مساجدي که ويران مي‌کنند از آن شيعيان است. آدم‌هايي که در خيابان اعتراض مي‌کنند شيعه هستند و مأمورين حکومتي با درنده‌خويي تمام به آن‌ها عکس العمل نشان مي‌دهند. و بعد مي‌توانيم تاريخچه‌اي از مظلوميت شيعه در دوران‌هاي مختلف را بيان کنيم که صرف نظر از نوع حکومت و يا عقيده حاکم، هميشه دشمني با شيعيان جزو مشترکات آن‌ها بوده است؛ چرا که شيعيان هميشه تحمل ظلم و ستم را نداشته‌اند و براي تحقق حکومت عدل علي تلاش مي‌کرده‌اند و اين موضوع به مزاق حاکمان خوش نمي‌آمده است.

البته حقيقت هم اين است که شيعه هميشه از طرف حاکمان ظالم تحت فشار بوده است و براي اثبات اين مطلب مي‌توان به اين نکته اشاره کرد که بيشتر بزرگان شيعه در قرن‌هاي اخير به مرگ طبيعي فوت نکرده‌اند بلکه به شهادت رسيده‌اند و از طرفي بزرگان ديگر هم اکثر اوقات مدام در حال تغيير مکان و مسافرت از اين مملکت به آن مملکت بوده‌اند تا از گزند بدخواهان در امان باشند. ولي اين موضوع در مورد بحرين هم صادق است. بايد دوباره نگاهي به اتفاقات بحرين بيندازيم. اگر حاکمان بحريني انگيزه‌هاي مذهبي با گرايش سني‌گري و تصفيه شيعيان داشتند، باز هم دست به خراب کردن مسجد و يا از بين بردن قرآن مي‌زدند؟ اين کار حتي از پيروان ديگر اديان هم بعيد به نظر مي‌رسد چه رسد به يک مسلمان. آيا حاکم مسلمان مي‌تواند حريم زن مسلمان را رعايت نکند؟ اين‌ها اتفاقاتي است که در بحرين مي‌افتد و نمي‌توان گفت به دليل سني‌گري اتفاق مي‌افتد، چون هيچ سني‌اي به اين کارها حکم نمي‌دهد.

جواب بعدي چه مي‌تواند باشد؟

آنها عرب هستند و عرب‌ها با ايراني‌ها سر نزاع دارند. آن‌ها نمي‌توانند ببينند که يک حکومت شيعه که به ايران گرايش دارد رشد کند؛ چرا که اين موضوع باعث تقويت ايران مي‌شود.

اين صحبت هم البته. اولاً مردم بحرين هيچ‌گاه اعلام نکرده‌اند که حکومت شيعي مي‌خواهند و هيچ‌گاه هم نگفته‌اند که توسط از ايران حمايت مي‌شوند و يا به سمت ايران گرايش دارند. آن‌ها پي خواسته‌هاي خودشان هستند و اگر از سياست‌مداران ايراني هم از آن‌ها حمايت مي‌کنند، فقط به دليل خواسته به حق مردم بحرين براي داشتن عدالت و حکومت سالم است تا مردم بتوانند خودشان براي زندگي خودشان تصميم بگيرند.

اما موضوع از چه قرار است. موضوع جنگ نفت است و قدرت. حاکمان بحريني نمي‌خواهند امتيازاتي را که به واسطه حکومت در بحرين دارند، از دست بدهند و حاميان آن‌ها هم نمي‌خواهند اجازه دهند امتيازاتي که تا کنون از بحرين گرفته‌اند از دست برود. امريکا در بحرين پايگاه دارد. عربستان از خليج فارس براي عبور بخشي از محصولات نفت خامش استفاده مي‌کند، به واسطه دولت بحرين اين کار برايش بسيار ساده‌تر و کم‌خرج‌تر تمام مي‌شود. بحرين درآمد نفتي زيادي دارد که کشورهاي بزرگ هميشه سهمي در آن داشته‌اند و هيمشه مردم بحرين کمترين سهم را در اين درآمد داشته‌اند.

در واقع وضعيت فعلي مردم بحرين مانند همين عکسي است که در وقايع اخير گرفته شده است. نظاميان ايستاده‌اند و جلوي مردم معترض را گرفته‌اند و مردم عصباني در حال شعار دادن عليه حکومت هستند. در آن ميان پسر بچه‌اي دارد آشغال‌هاي قابل بازيافت را جمع مي‌کند تا با فروش آن‌ها يک لقمه نان به دست بياورد. او در واقع فقط در حال تلاش براي امرار معاش است و اين حق هر انساني است. ولي حاکمان زورگو و ظالم نمي‌توانند حتي همين تلاش‌ها را ببينند و به هر بهانه‌اي مانند شيعه و سني و يا ايراني و عرب متوسل مي‌شوند تا مردم را سکوب کنند.