«
»
  • 1
  • 2
«
»
  • 1
  • 2
  • 3
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»

معرفی کتاب 4

گفتمان عاشورایی
از بچگی عاشورا و نام حسین (علیه السلام) برایت عظمت و احترام خاصی داشت. شب-های محرم که می رسد، قید همه برنامه هایت را می زنی تا هیئت را از دست ندهی. نام حسین (ع) چنان تکانت می دهد که حاضری همه چیزت را پایش فداکنی. اما تا به حال  با خودت کلنجار رفته ای که این همه علاقه برای چه؟ اصلاً آقا برای چه قیام کرد؟ حکومت اسلامی می خواست یاتاج وتخت؟ اگر برای امر به معروف ونهی از منکر بود، شرایطش هم بود؟از خودت پرسیده‌ای چرا آقا با پای خودش-با اینکه می دانست عاقبت کارش چیست- راهی عراق شد؟ اصلاً آیا امام نمی توانست با حکومت یزید کنار بیاید تا این همه خون وخونریزی راه نیافتد؟
اگر این سوالات توی ذهنت جا خوش کرده اند، می توانی جوابشان را لابه لای کتاب گفتمان عاشورایی پیدا کنی. این کتاب سوال های دیگری را هم که به عقلت نرسیده از تومی پرسد و خودش هم پاسخ می دهد. اگر همیشه دلت می خواست طوری عزاداری کنی که به جای ثواب کردن کباب نشوی، این کتاب به دردت می خورد.
مرکز تنظیم ونشر آثار آیت الله صافی کتاب گفتمان عاشوراییرا سال 87 در 118 صفحه منتشر کرده است.