برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»

یک حکایت یک عمر - فریاد کرۀ زمین

زمانی پیش از آن که بشر به کرۀ ماه سفر کند، دانشمندی پیشنهاد داد که اگر تمام مردم دنیا توافق کنند همزمان و یکصدا فریادی بکشند، این صدا به کرۀ ماه خواهد رسید و اگر مردمی در آنجا زندگی کنند، فریاد ما را خواهند شنید و آنها هم به همان طریق پاسخ خواهند داد.

این پیشنهاد به سران همۀ کشورها ارسال شد و همه موافقت کردند. قرار بر این شد که در روز و ساعت معینی این کار انجام شود. "هوهو..." هم به عنوان شکل فریاد در نظر گرفته شد. زمان مقرر فرا رسید و همۀ مردم کرۀ زمین بر پشت بام‌ها، سکوهای بلند و کوه‌ها قرار گرفتند. با نواخته شدن ساعت 12، آن لحظۀ استثنایی و هیجان‌انگیز فرا رسید. اما در کمال تعجب، سکوتی عظیم بر زمین حاکم شد حتی نجوایی هم شنیده نمی‌شد. چرا؟

چون همه مشتاق شنیدن آن صدای بی‌نظیر و هماهنگ هوهوی تمام انسان‌ها بودند و هر کسی پیش خود تصمیم گرفته بود ساکت بماند. و به خود گفته بود: وقتی قرار است همۀ مردم دنیا فریاد بزنند، ساکت ماندن یک نفر تاثیری بر ماجرا ندارد. پس چرا باید این فرصت استثنایی را از دست بدهم؟! به همین علت سکوتی آن لحظه زمین را فرا گرفت بی‌سابقه بود.

 

نتیجه‌گیری‌ها:

    1. 1.گاهی اگر یک نفر کاری نکند یعنی هیچ کس کاری نکرده است!
    2. 2.ولی خوب شد که مردم زمین چنین کاری نکردند چون بدجوری ضایع می‌شدند!
    3. 3.سر و صداهای عادی امروز ما به حدی است که مطمئنا در کل کهکشان راه شیری موجود زنده‌ای نیست!