برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»

مهارت‌های خواندن

محقق : محمد جعفرآبادی (پژوهشگر و نویسنده)


بارها پیش آمده است كه دانش‌آموزان برای مطالعة حجمی از مطالب کتاب، دچار کمبود وقت شده و  زمان زیاد مطالعه موجب خستگی آنان شده است.  کتاب مهارت‌های خواندن  و کتاب‌های آموزشی نظیر آن به ما یاری می‌کند چگونه بیشتر بخوانیم و با استفاده از تکنیک‌ها بیشتر بفهمیم و از زمانی که برای مطالعه صرف می‌کنیم، بهرة بیشتری ببریم.
دکتر بهرام طوسی، مولف کتاب مهارت‌های خواندن مباحث و مهارت‌های خواندن را در شش فصل جداگانه تنظیم کرده است که هر کدام از این فصول، جنبه‌‌‌ای از طرز کار مغز و چشم و تکنیک‌های علمی و عملی خواندن را بررسی كرده است. فصل اول، دربارة‌ مباحث مقدماتی و بیشتر و بهتر خواندن است. فصل دوم، به«خواندن با درک بهتر» اختصاص دارد. فصل سوم دربارة «خودآموز رفع مشکلات خواندن» است و به مسائلي نظير تلفظ و لب‌خوانی، کمک اضافی، واپس‌نگری، تلفظ ذهنی و معکوس‌بینی و عدم توانایی استفاده از میدان دید چشم، می‌پردازد. فصل چهارم حل مشكل  «علاج کند‌خوانی» است.
فصل پنجم، «سرعت در تندخوانی» است. فصل ششم، درباره «تندخوانی و نوشته‌های گوناگون»است.