برای دسترسی به محتویات این نشریه از درختواره سمت راست موضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید.

«
»
«
»

معرفی مجله - همشهری داستان

محقق :محمد جعفر‌ آبادی (پژوهشگر و نویسنده)

 

در میان مجلاتی که در یکی دو سال اخیر مورد توجه بسیاری از اهل فن و مخاطبین متنوع قرار گرفته است، مجله «همشهری داستان» است که در بیست و چند شماره‌ای که تا کنون منتشر ساخته‌اند، توانسته‌اند بهترین و دل‌نشین‌ترین داستان‌های ایران و برگزیدة ادبیات جهان را در قالب و طراحی مناسب به خوانندگان ارئه کنند.
مجله داری سرفصل‌های متنوع و روایت‌های داستانی گوناگونی است و در هر شماره با معرفی اجمالی نویسندگان، برگزیدة آثار آنان را بررسی نقل ميكنند. این مجله با توجه به محتوای عمیق و خواندنی، هم برای معلمان و مدیران آموزشی قابل استفاده است و هم براي دانش‌آموزان.
یکی از بخش‌های جذاب و خواندنی آن، «روایت های مستند» است که در شمارة اردیبهشت ماه سال 91، در قمست «یک شغل»، خاطرات یک معلم روستا را با عنوان «شبیه چکناواران» به قلم جواد ماهر آورده است که هم برای دریافت چند تجربه مفید خواندنی است و هم می تواند الگویی باشد برای معلمان، برای ثبت و ضبط خاطرات آموزشی و روزمره خود در فضای آموزشی. قسمت‌هایی از این خاطرات را براي شما نقل ميكنيم:
«... محمود شیوة خوبی برای معرفی کتاب یادم داد، نوعی کتاب درمانی. دیشب خیلی از کتاب‌ها را‌‌ خواندم و برایشان کاربرد پیدا کردم. امروز کتاب‌ها را بردم مدرسه. معلم‌ها را دور خود جمع کردم... معلم‌ها خوششان آمد. یکی گفت: کتاب داستان برای روخونی سومی‌ها؟ قصة فروشی را دادم دستش. به بچه‌ها هم سر صبحگاه کتاب دادم. هر دو سه نفر، یک کتاب. نوعی رونمایی از کتاب‌ها. طفلی‌ها همان جا سر صف نشستند به کتاب خواندن. جیکشان در نمی‌آمد. غرق خواندن بودن که مدیر آمد و گفت: نمی‌رین سر کلاس؟ گفتم: دلت می‌آد کتاب‌ها رو بگیری؟ گفت: نه...».
تجریبات و خاطرات سودمندی را نویسنده به رشتة تحریر آورده است که متن کامل آن را می‌شود در همان مجله دید. این دست خاطرات در کنار آن همه داستان کوتاه و طراحی‌های زیبا، می‌تواند فضای تازه و روح‌آفرینی در میان روزمره‌گی‌های کسالت‌آور باشد. همشهری داستان، اولین روزهای هر ماه می‌آید و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.